PBL-direktør Anne Lindboe:

– Jeg forventer at alle våre medlemmer som har finansielle muskler til å oppfylle normen, selvfølgelig skal gjøre det, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.
– Jeg forventer at alle våre medlemmer som har finansielle muskler til å oppfylle normen, selvfølgelig skal gjøre det, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Forventer at barnehagekjeder bruker oppsparte millioner til å øke bemanningen

Espira kutter kostnader framfor å bruke av egenkapitalen for å oppfylle strengere krav til bemanning. Nå møter de motstand fra sin egen arbeidsgiverforening PBL.

Publisert

Det skapte oppstyr da Dagbladet avdekket at Espira i februar innførte nye regler for ansettelser i sine barnehager. Nyansettelser skulle primært ha lav ansiennitet, og de innførte full ansettelsesstopp for fagarbeidere.

Årsaken var økte kostnader til bemanning på grunn av den nye bemanningsnormen. De nye reglene skulle bidra til å kutte kostnader i en oppbemanningsfase.

Espira har flere hundre millioner kroner i oppspart egenkapital, og flere politikere reagerte derfor på tiltakene til barnehagekjeden. Andre aktører, som den ideelle driveren Kanvas, har valgt å bruke noe av egenkapitalen i en mellomperiode for å øke bemanningen i forbindelse med de nye kravene fra myndighetene.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen, sa til barnehage.no at å «bruke av egenkapitalen er et uforsvarlig tiltak som vi ikke engang har vurdert».

– Det vil bare legge masse kostnader på toppen uten at vi vet hvordan inntektene blir, og samtidig tømme kassa. Det er ikke en vei vi ønsker å gå, sa Schei Hansen til barnehage.no.

– Krystallklar forventning fra PBL

Nå møter argumentasjonen til Espira motstand fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Administrerende direktør Anne Lindboe understreker at hovedproblemet er at de mener bemanningsnormen ikke er finansiert fra myndighetenes side, noe som gjør at mange barnehager sliter økonomisk i forbindelse med de nye kravene om økt bemanning.

– Men de kommersielle driverne har bygget seg opp mye egenkapital. Tallene viser at de fram til nå også har operert med lavere bemanning. Hvorfor skal ikke de nå bruke av egenkapitalen til å oppfylle bemanningsnormen?

– Jo, det skal de, sier hun.

– Men det er ikke alle som vil det?

– Det støttes på ingen måte av oss dersom de ikke gjør det. Jeg forventer at alle våre medlemmer som har finansielle muskler til å oppfylle normen, selvfølgelig skal gjøre det. Det er en krystallklar forventning fra meg og PBL. Det er ikke greit, hvis noen ikke gjør det, sier Lindboe.

– Måtte selge hus

Hun understreker at over 60 prosent av medlemsbarnehagene i PBL er enkeltstående barnehager, ikke kommersielle kjedebarnehager, og at mange av disse barnehageeierne ikke har penger i bakhånd.

– En barnehageeier i Østfold måtte nylig selge et hus hun hadde arvet fra moren sin for å klare seg økonomisk de neste to årene. På Karmøy har man barnehager som må ta opp lån for å betale ut lønn.

– Men de store kommersielle driverne er ute og klager sin nød om bemanningsnormen, selv om de har oppspart egenkapital på flere hundre millioner kroner. Hvorfor går ikke PBL da ut og sier at de bør bruke av disse pengene?

– Vi gjør det, men det er vanskelig å nå gjennom noen ganger. Kanskje må vi bli enda tydeligere. Samtidig synes jeg ikke det er greit at regjeringen innfører en norm som ikke er finansiert. Uavhengig av hvem som eier barnehagen, sier Lindboe.

– Det er vel et lite paradoks at de som sitter med en sterkeste økonomien samtidig har den dårligste bemanningen, ifølge statistikken?

– Ja, de har hatt det.

Uttalelsene fra Lindboe er en del av et lengre intervju med den administrerende direktøren etter at hun nå har sittet ett år i sjefsstolen i PBL. Hele intervjuet kommer på utdanningsnytt.no senere i sommer.

Espira: – Vi oppfyller normen

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen, sier de vil oppfylle bemanningsnormen innen fristen 1. august.

– Det gjør vi etter å ha gjennomført en rekke ulike tiltak i organisasjonen for å få det til. Utfordringen er at bemanningsnormen ikke har vært finansiert fra myndighetenes side, sier Schei Hansen.

Når det gjelder å bruke av egenkapitalen til å øke bemanningen i forbindelse med normen, mener han det handler om å være en langsiktig barnehageeier.

– For oss er det viktig å være robuste nok til å håndtere nye utfordringer som måtte komme innenfor barnehagesektoren også framover. Derfor ønsker vi å gjennomføre denne type omstillinger innenfor de årlige driftsbudsjettene våre og ikke gjennom å bruke av egenkapitalen, sier Schei Hansen.

– Men tallene viser at de store kjedene har hatt lavere bemanning i snitt enn andre barnehagedrivere, og dette har dere spart penger på over flere år. Hvorfor skal ikke nå noe av de oppsparte midlene brukes til å øke bemanningen i forbindelse med normen?

– Jeg skjønner at spørsmålet stilles, men vi er også i en situasjon der en tredjedel av barnehagene våre går med underskudd fordi det er store forskjeller i tilskudd fra kommune til kommune. Det er også en del av bildet her, sier Schei Hansen.

– Men dere har allikevel flere hundre millioner kroner på bok?

– Det har jeg ikke noe ønske om å kommentere, og det er heller ikke kjernen her. En sunn økonomi er viktig for en barnehageeier som oss, som har et langsiktig perspektiv på det vi holder på med. Kjernen er at vi oppfyller lovkravet om bemanningsnorm innen fristen 1. august. Vi får til det ved hjelp av ulike omstillingstiltak vi har gjennomført det siste året, avslutter Schei Hansen.

Powered by Labrador CMS