SVs Mona Fagerås kaller ansettelsesstoppen i Espira for hårreisende, og kommer med to krav til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Arkivfoto: Utdanning.
SVs Mona Fagerås kaller ansettelsesstoppen i Espira for hårreisende, og kommer med to krav til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Arkivfoto: Utdanning.

Barnehagekjede har innført ansettelsesstopp for fagarbeidere og pedagoger med høy ansiennitet

Espira-kjeden har innført ansettelsesstopp for fagarbeidere og pedagoger med høy ansiennitet i sine barnehager. – Dette er hårreisende avsløringer som drar bena under profesjonen, sier Mona Fagerås (SV).

Publisert

I går skrev Dagbladet at det i 2019 gikk ut et internt skriv til alle barnehagene i Espira-kjeden om å slutte å ansette fagarbeidere og pedagoger med høy ansiennitet. Skrivet omhandler rekruttering og beskjeden til barnehagelederne er klar: De gjennomsnittlige lønnskostnadene skal ned.

I februar avdekket Utdanning hvordan barnehagekjeden Gnist har operert med lav bemanning samtidig som de tidligere eierne har hentet ut utbytter på 54 millioner kroner fra selskapene. De største private barnehagekjedene er blant dem som har økt bemanningen mest det siste året. Men fortsatt ligger de dårligst an blant barnehageeierne.

SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig og kaller nyheten om at Espira har ansettelsesstopp for «avslørende og opprørende».

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira-kjeden Jens Schei Hansen bekrefter overfor avisa at de har innført slike retningslinjer i sine barnehager. Han begrunner det med at bemanningsnormen de er pålagt å følge, ikke er fullstendig finansiert.

Hansen viser til at tilskuddene private barnehager får, beregnes på bakgrunn av to år gamle tall fra kommunene. Det medfører at bemanningsnormen ikke vil være fullfinansiert før i 2021.

Kravet til ansettelsesstopp er ifølge direktøren et midlertidig tiltak. Han opplyser også at kjeden har et høyere lønnsnivå enn gjennomsnittet i sektoren.

 

Hårreisende avsløringer

Stortingsrepresentant Mona Fagerås, som er utdanningspolitisk talsperson for SV, er oppgitt.

– Dette er hårreisende avsløringer som drar bena under profesjonen. Nå må kunnskapsministeren brette opp ermene. Han har to oppgaver foran seg, sier hun.

– For det første må han sørge for at bemanningsnormen i barnehagene blir innfridd. Sanner har latt barnehagene i stikken og løfter ikke en finger for at bemanningskravet skal lykkes.

– For det andre må han ta ansvar for den bakstreverske rekrutteringspolitikken Espira her legger opp til. Kvalitet og kompetanse henger selvfølgelig sammen, derfor må han slutte å holde sin beskyttende hånd over de private barnehagekjedene, sier Fagerås til Utdanning.

 

Stiller skriftlig spørsmål til Sanner

Etter gårsdagens avsløring om at Espira-kjeden ikke vil ansette fagarbeidere og barnehagelærere med lang ansiennitet, sendte Fagerås et skriftlig spørsmål til integrerings- og kunnskapsministeren.

– Jeg ber nå kunnskapsministeren å komme på banen og har stilt Jan Tore Sanner følgende spørsmål:

– Hva har kunnskapsministeren tenkt å gjøre for å sikre at Espira innfrir bemanningsnormen uten at det går ut over kvaliteten i barnehagene. Og hva har statsråden tenkt å gjøre for å finne ut om andre barnehagekjeder opererer med tilsvarende retningslinjer som Espira?

Disse spørsmålene må Sanner gi svar på i løpet av en uke.

 

Særdeles uklokt

Stortingsrepresentant Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, er heller ikke særlig imponert over Espira-kjedens nye retningslinjer for bemanning.

– Dette er særdeles uklokt og usolidarisk. Jeg er svært overrasket over at Espira-kjeden velger en slik strategi, påpeker Henriksen.

Dette er i tillegg kjeden som skriver at de er «Espira - kunnskapsbarnehagen».

- Vi ser dessuten at flere barnehager, også kommunale, kutter i andre områder som vikarbruk og spesialpedagogiske tjenester fordi normen ikke er tilstrekkelig finansiert. Dette er regjeringens ansvar, og må ryddes opp i med bedre bevilgninger, understreker stortingsrepresentanten.

Likevel mener han at ansettelsesstoppen er noe Espira-kjeden burde holdt seg for gode til å iverksette.

 

De største kjedene har lavest bemanning

En rapport fra Telemarksforskning i 2018 viste at de store barnehagekjedene, som tar ut mest utbytte, også har hatt lavest bemanning.

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at det er betydelige variasjoner i bemanningstetthet mellom de private barnehagene.

Foreldredrevne barnehager og enmannsforetak har i gjennomsnitt 5,8 barn per ansatt mens det i de fem største barnehagekjedene er en gjennomsnittlig bemanning på 6,5 barn per ansatt.

For de øvrige private barnehagene er gjennomsnittet 6,1 barn per ansatt. De største kjedene har også flere barn per pedagogisk leder.

Til sammen går det litt over 42 000 barn i de fem største kjedene.

SV-leder Audun Lysbakken mener det går ut over barna at de store barnehagekjedene kan ta ut profitt. Leder i Utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen fra Frp vil derimot beholde dagens regelverk.

Powered by Labrador CMS