Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund og Mishell Shakar, nestleder i Skolenes landsforbund Oslo.

Samlet lønnspolitikk i Oslo!

Debatt: Oslo kommune har et ansvar overfor sine ansatte å fremme en likelønnspolitikk som er solidarisk og rettferdig.

Publisert

I årets lønnsforhandlinger må Høyre-byrådet vise om de forstår, og er solidariske med, de kommunalt ansattes økonomiske lønnssituasjon.

Om Oslo kommune i lønnsforhandlingene nå går for en lønnspolitikk som er med på å splitte lønnsramma, og setter kommunalt ansatte opp mot hverandre, vil det kun føre til større forskjeller.

Dersom vi skal få til en lønnspolitikk hvor flest mulig skal oppleve at hverdagen blir økonomisk lettere og livskvaliteten blir bedre, er Oslo kommune nødt til å forstå at økte lønnsforskjeller og flere tariffavtaler ikke er veien å gå.

Skal Oslo kommune, med Høyre-byrådets politiske ramme, vise at de er seriøse i den uttalte politikken sin om å redusere forskjellene i Oslo by, kan de ikke vedta forslag som vil splitte og føre til økte forskjeller blant kommunens ansatte. Det må fortsette å jobbes for at frontfagmodellens prinsipp skal være rådende.

Økt kjøpekraft og lik lønnsvekst blant kommunens ansatte vil føre til at flere vil ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, samt ha råd til å fortsatt betale ned lånet på nåværende bolig. Færre vil ha behov for sosiale tjenester.

Dersom Høyre-byrådet er tro mot den politiske plattformen sin, bør de stå for en mer samlet lønnspolitikk. Å fremstå som et vestkants-byråd som ikke evner å sette seg inn i den økonomiske realiteten som en stor prosentandel av Oslo bys innbyggere, og kommunalt ansatte, lever i, gagner ingen.

22. april starter lønnsforhandlingene i Oslo kommune for fullt. LO Kommune Oslo, bestående av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo, krever at resultatet av årets lønnsoppgjør fører til økt kjøpekraft hos alle.

Fagbevegelsens viktigste oppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Det bør Høyre-byrådet nå ha fått med seg.

Powered by Labrador CMS