Barnehagen er overmoden for en endring av den tradisjonelle strukturen

Debatt: Det er på tide å tenke nytt om barnehagestrukturen.

Publisert

I innlegget «Det store barnehagemysteriet» skriver leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elise Håkull Klungtveit, om det store barnehagemysteriet som må løses.

Etter min mening er barnehagen som organisasjon overmoden for en endring av den tradisjonelle strukturen, det er på tide å plukke den fra hverandre og tenke nytt.

En realitet er at det i årene fremover vil bli flere barnehagelærere med masterkompetanse i barnehagene. Hvilken rolle og stillinger de vil innta i barnehagen er på langt nær lagt. Dette har vi som profesjon er stor mulighet til å påvirke, det er vi som sitter med førstehåndskunnskap om hvordan barnehagen best kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen og kompetansen.

Mitt ønske er ikke å komme med noen «fasit» på hvordan mysteriet kan løses, men å sette i gang tankeprosessen blant de som har barnehagen som sitt interesse og fagfelt, både de på innsiden og utsiden av barnehagen. Mitt bidrag inn i denne tankeprosessen er tanken om opprettelsen av pedagogiske fagstillinger i alle barnehager, der barnehagelærere med masterkompetanse har et ansvar for å skape kontinuitet og en solid plattform for den pedagogiske kvaliteten i den enkelte barnehage, og ikke minst for de barna som har sin hverdag der. For en ressurs det ville vært!

Det er spennende tider for barnehagen, så nå er sjansen her for å kunne bidra inn i det som forhåpentligvis blir en strukturendring til det beste for barna og barnehagen som samfunnsinstitusjon.

Powered by Labrador CMS