66 kommuner har fortsatt firedagers skoleuker

Mange norske kommuner har fremdeles firedagers skoleuker. Men de blir færre.

Publisert

I 2020 gjennomførte statsforvalterne, eller fylkesmennene som det het den gangen, en kartlegging som viste at 83 norske kommuner fremdeles praktiserer firedagers skoleuker.

Men over tid har antallet blitt færre. I 2016 var det 118 kommuner med denne praksisen. Nå er tallet, ifølge NRK, nede i 66. Og stadig er det nye kommuner som diskuterer temaet.

I Vågå kommune i Innlandet bestemte de seg nylig for å videreføre firedagers skoleuke. Mens formannskapet i Nord-Fron kommune, i samme fylke, har sagt at de ønsker å gå opp til femdagers uke. Saken skal behandles på kommunestyret den 13. juni, skriver avisa Dølen.

Likestilling og deltidsarbeid

I dag kan kommunene selv velge hvordan de vil organisere skoleuka, så lenge elevene får det antallet undervisningstimer de har krav på. Noen velger firedagersuker med lengre skoledager, andre går for kortere dager og femdagersuker.

Og mens noen mener barna har gått av den ene fridagen, er det andre som argumenterer for at det er vanskelig å få til når foreldrene jobber heltid.

Et studie fra Norwegian Research Centre i 2019 viste imidlertid at læringsutbyttet for elevene er det samme. Den samme rapporten pekte samtidig på at firedagers skole kan være et hinder for tverrfaglig samarbeid i kommunene, der barn følges opp av flere etater og fagmiljøer. Rapporten konkluderte også med at firedagersuker kan være problematisk i et likestillingsperspektiv.

– Fire dagers skoleuke støtter opp under tradisjonelle normer og tradisjoner, som kjønnsrollemønster og deltidsarbeidet, og gjør det ekstra vanskelig å velge arbeid full tid, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS