Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Bjørn Leiv Gulbrandsen, kaller resultatet i mellomoppgjøret for "skrøpelig, lammende og verdiløst". Illustrasjonsfoto: Jørgen Jelstad

– Et skrøpelig, lammende og verdiløst resultat

Meklingsresultatet i KS avdekker både en systemlammelse og en organisatorisk lammelse.

Publisert

Bjørn L. Gulbrandsen er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet

 

Vi har ikke en fri forhandlingsrett, fordi frontfagenes ramme og arbeidsgivers styring av profilen låser fast muligheten til å få innfridd rettmessige krav for andre. Og vår egen organisasjon tør ikke utfordre systemet når det kommer til stykket, selv om de gikk høyt ut på banen og hevdet at tiden var inne til å bryte frontfagenes monopol på å definere rammen.

Vi får aldri tatt igjen noe lønnsetterslep for lærerne, hvis vi bøyer av for KS sin splitt-og-hersk-politikk.

Medlemmene var klare til streik. Hvordan kan forhandlingsledelsen godta et meklingsresultat som er så fullstendig tomt for innhold? Tror de selv på KS sin vilje til å gjøre noe med lønnsutviklingen til lærerne?

 

Erfaringen gjennom mange år viser at KS vrir seg unna ansvaret i forhandlingene, lover å nedsette et utvalg som skal utrede lønnsutviklingen, for så å nekte for at tallene viser noen mindrelønnsutvikling. Hvis KS ikke har vært villig til å stole på tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) tidligere, hvordan kan man tro at de plutselig skal mene noe annet bare de får nye statistikker på bordet innen neste år?

Noe som også forverrer muligheten for et skikkelig lønnsløft neste år, er enigheten som allerede foreligger om å avsette 1/3 av lønnsmidlene til en lokal pott. Vi vet jo hva som skjer i lokale forhandlinger: Noen får, - mange får ikke. Arbeidsgivers mulighet for splitt og hersk, - også kalt trynetillegg, er stor. Det ligger med andre ord ikke an til et ekstra lønnsløft neste år for alle med lang utdannelse.

 

Jeg skulle gjerne vært med på å stemme nei til dette resultatet. Heller ikke det får medlemmene være med på. Hvis det noen gang lå an til en rein lønnskamp i et lønnsoppgjør, så var det nå, uten andre kompliserende elementer som arbeidstid inne i bildet.

Dette var et skrøpelig, lammende og verdiløst resultat.

Powered by Labrador CMS