Annonse

Nå blir det flere pedagoger i barnehagene

Når neste barnehageår starter skal det være færre barn per pedagog i barnehagene.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år.

– Det er viktig at flere av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere. De er faglige eksperter på å få barna våre til å leke, utvikle seg og trives. De er nøkkelen til å få til en god barnehage. Tidlig innsats starter allerede her, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

I praksis er det store forskjeller mellom barnehagene. Noen barnehager har 21 store barn per barnehagelærer, mens andre barnehager kan ha færre enn 10 store barn per barnehagelærer.

Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har regjeringen bevilget over 424 millioner kroner til flere barnehagelærere i 2018.

Allerede høsten 2017 fikk barnehagene 172 millioner til å starte å rekruttere flere pedagoger. Beregninger viser at det på nasjonalt nivå er nok nyutdannete barnehagelærere til å dekke behovet, ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås er fornøyd med den nye normen og signalene fra kunnskapsministeren.

– Utdanningsforbundet har lenge kjempet for en bedre bemanningsnorm i barnehagen, og det er gledelig at kunnskapsministeren også understreker hvor sentral barnehagelærere er i barnehagene og for barnas utvikling.

– Det som likevel er skuffende, er at det ikke ligger noen klar forpliktelse på NÅR 50-prosentkravet skal innfris. Å si at «vi sikter enda høyere» blir dessverre for vagt og lite forpliktende, mener Valås.

Den nye pedagognormen gjelder fra 1. august 2018.

Lik Første steg på Facebook

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!