Annonse
Marit Arnstad (Sp) vil fjerne avskiltingen av lærere. Hun mener det kan være flertall for forslaget på Stortinget nå. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Marit Arnstad (Sp) vil fjerne avskiltingen av lærere. Hun mener det kan være flertall for forslaget på Stortinget nå. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Senterpartiet vil skrote avskiltingen av lærere

Marit Arnstad (Sp) mener det kan være flertall på Stortinget for å fjerne bestemmelsen om tilbakevirkende kraft for krav til undervisningskompetanse. Neste uke fremmer hun forslaget i Stortinget.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Senterpartiet stemte imot forslaget om tilbakevirkende kraft da dette var til behandling våren 2015, og de har også senere fremmet flere forslag om å få omgjort beslutningen.

– Hvorfor gjør du dette nå?

– Jeg har opplevd gjennom de to siste årene at flere av partiene har vært i bevegelse. SV sier de er enige med oss, og Arbeiderpartiet har beveget seg. I valgkampen har i tillegg KrF vært opptatt av dette. Derfor mener jeg det er grunnlag for å fremme dette nå, sier Arnstad til Utdanning.

 

Fakta

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget i 2012 vedtok, etter forslag fra den rødgrønne regjeringen, at lærere skal ha relevant kompetanse i de fagene de underviser i.

Kravet innebærer at lærere må ha minst 30 studiepoeng i fagene matematikk, norsk for å undervise i disse fagene på trinnene 1-7, og tilsvarende 60 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk for å undervise i disse fagene på ungdomsskolen.

Kravet gjelder også samisk og norsk tegnspråk.

Lovbestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og gjaldt bare de som arbeidet fast i skolen og som ble ferdig utdannet som lærer fra det nye kravet tok til å gjelde.

Regjeringen Solberg I foreslo i 2015 å endre lovbestemmelsen om relevant kompetanse i undervisningsfag slik at kravet nå gjelder for alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt. Kommunene har fått dispensasjon fram til 2025.

 

– Må ikke miste av syne

Hun mener at dispensasjonsadgangen som er etablert, ikke er fornuftig.

– Man låser inn lærerkrefter. Lærere blir låst inn i stillingen de har. Kravet om tilbakevirkende kraft er uheldig, sier hun.

– Mange lærere har allerede tatt etter- og videreutdanning. Undergraver forslaget ditt det disse lærerne allerede har gjort?

– Nei, det er viktig at lærere tar etter- og videreutdanning. Det er ikke til hinder for å fjerne regelen om tilbakevirkende kraft. Gjennom NRK-serien «Du så meg» møter vi flere lærere som ikke oppfyller kravene, men som har vært en svært viktig brikke i mange menneskers liv. Det er en dimensjon vi ikke må miste av syne, sier hun.

 

 

De som står utenfor

Arnstad peker i forslaget sitt på at det at de nye kompetansekravene er gitt tilbakevirkende kraft, sender et svært uheldig signal til lærerne.

– Men også til samfunnet for øvrig, om at lærere som er utdannet før 2014, ikke er skikket til å undervise i samtlige fag. I realiteten innebærer dette en underkjennelse av en offentlig godkjent grunnutdanning for en hel yrkesgruppe.

Hun sier også at terskelen ved dagens bestemmelse for å komme tilbake for å arbeide i skolen, for dem som i dag står utenfor skoleverket, vil bli enda høyere. Årsaken er at disse personene må påregne å ta videreutdanning for å være kvalifisert til å undervise.

 

Grundig behandling

– Hva tenker du om forslaget fra Arnstad, Martin Henriksen?

– Jeg har ikke sett forslaget ennå, det er ikke fremmet, så det kan jeg ikke kommentere. Men det er en svært viktig sak for mange lærere, og de fortjener at vi ser seriøst på det, sier Henriksen til Utdanning. Han er ny utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet,

– Vi har sagt at man bør vurdere om undervisningserfaring i et fag skal telle med. Når du har undervist i matematikk i 15 år, så er det urimelig at det ikke kan være en del av vurderingen, sier han.

– Vil dere stille dere bak forslaget til Senterpartiet?

– Jeg kan ikke si noe den ene eller andre veien. Vårt mål er ikke å haste gjennom en sak, men å se grundig på den. Dette er en sak som fortjener en grundig behandling, sier han.

 

Forslaget fremmes 10. oktober og lyder slik:

Opplæringsloven og privatskoleloven endres slik at det gjeninnføres et unntak fra kompetansekravet i undervisningsfag for allmennlærere som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling før 1. januar 2014.

 

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Fakta

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta