– Oslo-barnehagene bør få flere kjøkkenassistenter i tilrettelagte stillinger

Prøveordninga med å tilby personer som trenger tilrettelagt arbeid jobb som kjøkkenassistent i barnehage, bør videreføres.

Publisert Sist oppdatert


Det er konklusjonen til Oslo kommunes satsing «Flere i tilrettelagt arbeid». Pilotprosjektet i barnehager starta i 2021 og omfatta da to kjøkkenassistenter.

Les: Kjøkkenassistenter tilbake i barnehagene i tilrettelagte stillinger

«Flere i tilrettelagt arbeid» har skapt 200 tilrettelagte arbeidsplasser i ulike virksomheter for personer med utviklingshemming eller liknende bistandsbehov.

Nå er seks kjøkkenassistenter med slike bistandsbehov i arbeid i barnehagene i Oslo, og etter sommeren kommer i hvert fall to til.

Tid til opplæring

– Men vi har erfart at visse ting må være på plass for at kjøkkenassistent i barnehage skal bli en god arbeidsplass for arbeidstakere med bistandsbehov, sier Marte Buaas, spesialkonsulent II i Velferdsetaten.

Den generelle erfaringa er at arbeidsstedet, uansett om det er i en barnehage eller andre steder, har mulighet til å bruke tid på opplæring og innkjøring av arbeidstakere i tilrettelagte arbeidsplasser. Det fordrer blant anna at arbeidstakeren i begynnelsen har en stabil veileder eller fadder.

– Og stabil veileder kan være en utfordring på arbeidsplasser med stort sjukefravær, sier Buaas. Statistikken viser at sjukefraværet nettopp i barnehagen er høyt.

Kjøkkenet som hjerte

– Når det gjelder barnehagene spesielt, kan for eksempel kjøkkenets plassering i bygningen være viktig for hvor velegna barnehagen er som tilrettelagt arbeidsplass, fortsetter hun.

– Det er barnehager der kjøkkenet er som et hjerte i hele virksomheten. Da kan assistenten jobbe skulder mot skulder med andre arbeidstakere, og har lett tilgang til råd og hjelp om det trengs. Andre steder er kjøkkenet mer isolert fra resten av barnehagen. Da er det ikke alltid like greit å få oppfølging, sier Marte Buaas.

Les også: Barnehage sparer penger på egen kjøkkenassistent

Kvalitet

Konklusjonen er derfor at økninga av kjøkkenassistenter må skje sakte og sikkert. Det er ikke noe mål å få flest mulig tilrettelagte stillinger i flest mulig barnehager. Det viktige er at de stillingene som blir oppretta er gode stillinger for denne arbeidstakergruppa.

– Kvalitet framfor kvantitet, sier Marte Buaas.

Arbeidstakerne under programmet for tilrettelagt arbeid får tjue prosent lønn fra kommunen på toppen av uføretrygda fra NAV. Lønn er derfor ikke noen utgift for barnehagens lønnsbudsjett.

Powered by Labrador CMS