Annonse
Magasin

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet sier de vil ha en bred høring gjennom sine fylkeslag og lokallag når det nye forslaget til rammeplan for barnehagen kommer i midten av oktober. Foto: Stig Weston

«Rammeplanen bør ha større fokus på de minste barna og den multikulturelle barnehagen»

Utdanningsforbundet forventer at den nye rammeplanen sørger for at barnehagen utvikles av fagfolk, ikke politikere. Den bør ha større fokus på de minste barna og den multikulturelle barnehage.

Annonse

Lik Første steg på Facebook

Den må også oppleves som et nyttig redskap. Det sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet.

– Vi forventer at rammeplanen legger opp til en utvikling av barnehagen innenfra og at barnehagelærerne, både styrere og pedagogiske ledere, blir sett på som ansvarlige, faglige yrkesutøvere med rom for skjønn, sier Valås. Høringsutkastet kommer i midten av oktober.

 

Kritisk til meldingen

Nestlederen sier Utdanningsforbundet forventer at rammeplanen skal gjenspeile verdiene slik sektoren kjenner dem, og slik de er nedfelt i loven.

– Vi forventer at en ny rammeplan speiler endringene i sektoren med flere små barn og et mer multikulturelt samfunn, understreker Valås. Hun tror det vil komme flere krav til barnehagen om språk og overgangen mellom barnehage og skole. Nestlederen håper de ikke har noe å frykte.

Valås sier de er spente på hvordan eiers ansvar og rolle, samt vurdering og dokumentasjon omtales i forslaget. Hun håper rammeplanen er tydelig på ansvaret som styrer og pedagogiske ledere har for å utvikle det pedagogiske innholdet, og at de får nødvendig spillerom.

 

Viktig høringsrunde

Skoleutviklingen må foregå «innefra» og ikke ved pålegg utenfra, mener ekspertutvalget bak en ny rapport om lærerrollen – som er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi håper en ny rammeplan vil legge opp til at utvikling av barnehagen også må foregå innenfra, sier Valås.  

Nestlederen sier innspillene fra høringsrunden blir utrolig viktig, fordi forslaget til rammeplan ikke skal tilbake til Stortinget. Høringsperioden er tre måneder.

– Jeg oppfordrer alle i hele profesjonen til å engasjere seg. Denne saken har virkelig fått barnehagelærerne i tale. Det lover godt for videre arbeid fram til vi har en ferdig rammeplan, påpeker Valås.

 

Vil lytte til ansatte

– Den nye rammeplanen vil ta utgangspunkt i Stortingets diskusjon om barnehagemeldingen. Vi kommer blant annet til å styrke arbeidet med språk, bedre overgang fra barnehage til skole, bedre barnehagemiljø og antimobbearbeid, sier statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet. Det vil bli høringskonferanser i alle fylker og regioner i regi av fylkesmennene. Målgrupper er barnehageansatte, eiere, foreldre, læresteder i høyere utdanning og andre berørte.

– Vi ønsker en åpen og bred prosess. Vi får ikke en god rammeplan uten å lytte til de som kan faget. Derfor har vi invitert nær 100 personer fra ulike fagmiljøer til å delta på arbeidsseminarer og kommentere forslaget i flere runder før høringen, opplyser Thue.

 

Ingenting å frykte

– Vi håper og forventer at rammeplanen er tydelig, og sikrer barn like muligheter i barnehagen, at den blir styrket på ledelse og at den fortsatt verdsetter den nordiske barnehagetradisjonen med leken som barns naturlige læringsmiljø, sier Trine Samuelsberg, direktør med ansvar for kompetanseheving og kunnskap i PBL. Hun sier de tror planen vil ha et sterkt læringsperspektiv som er enda tydeligere på barnehagens oppdrag, men at barnehagene fortsatt vil ha full metodefrihet. PBL mener barnehagelærerne bør få en tydeligere rolle som faglige ledere, og at utdanningen må endres i tråd med det.

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

 

Fakta

Denne artikkelen var først publisert i Første steg nr. 3/2016

 

_____________________

 

Hei!

Kommentering av artikler er ikke tillatt mellom midnatt og 06:00.
Velkommen tilbake!

 

_________________________