Foto: Google.

Private barnehager tapte rettssak mot Fredrikstad kommune

20 private barnehager i Fredrikstad mente tilskuddene de fikk var for lave og gikk til sak mot kommunen. Nå har de tapt saken.

Publisert

Det melder barnehage.no.

De private barnehagene mente de kommunale tilskuddene for 2014 og 2015 ikke var fastsatt i henhold til lovverket. Barnehagene hevdet blant annet at kommunen hadde feilført utgifter til sine kommunale barnehager under regnskapsposten «styrket tilbud». Denne posten tas nemlig ikke med i beregningen av tilskudd til private barnehager.

Retten tok også for seg om barnetallet var riktig beregnet, og om kommunen hadde gitt god nok dokumentasjon for tilskuddsberegningene.

Nå har Fredrikstad tingrett konkludert med at Fredrikstad kommunes vedtak er gyldige. Dermed er kommunen frikjent, mens barnehagene må betale 379 477 kroner i saksomkostninger for kommunen.

Advokat Hans-Are Nyheim representerte barnehagene i retten og sier til barnehage.no at de mener dommen er feil. De vurderer nå å anke.

– Fredrikstad kommune har hele tiden vært sikre på at de har gjort dette korrekt, men det er godt å få en dom som er så tydelig på at det ikke er gjort feil fra deres side, sier kommunens advokat, Alex Borch, til barnehage.no

Powered by Labrador CMS