Foto: Maja Ljungberg Bjåland.
Foto: Maja Ljungberg Bjåland.

20 private barnehager har saksøkt Fredrikstad kommune

Barnehagene mener kommunen har ført barnehageutgifter på feil sted i regnskapet. De mener de private barnehagene derfor har fått for lite penger.

Publisert Sist oppdatert

Saken pågår nå, og det er arbeidsgiverforeningen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som fører saken for de 20 barnehagene. Fredrikstad kommune mener beregningene de har gjort er riktige og ber om å bli frifunnet. Det var barnehage.no som først skrev om saken.

Striden rundt de kommunale tilskuddene stammer fra 2014-2015, og det var vært flere runder med klagesaker.

Aldri skjedd før

Nå har PBL tatt kommunen til retten fordi de mener vedtaket deres er ugyldig på grunn av manglende dokumentasjon knyttet til beregningene av tilskudd. Det har aldri skjedd før.

– Det aller viktigste er at det blir riktig. Noen ganger kan man håpe på en økonomisk oppside, men for oss er det aller viktigste at resultatet blir riktig – også for fremtiden. For avgjørelsen her kan ha virkninger for fremtiden også, sier Mette Bakken til barnehage.no. Hun er daglig leder i Samvirkebarnehagene SA som organiserer seks foreldredrevne private barnehager som er del av søksmålet.

Strid om millioner

Private barnehager får tilskudd basert på kostnadene i de kommunale barnehagene i samme kommune. De 20 barnehagene mener Fredrikstad kommune har feilført utgifter til sine kommunale barnehager under regnskapsposten «styrket tilbud». Denne posten tas nemlig ikke med i beregningen av tilskudd til private barnehager.

Hvis kommunen har ført utgifter på denne posten som egentlig burde gått under «ordinær drift», kan det spare kommunen for penger gjennom at tilskuddene til de private barnehagene blir kunstig lave. Ifølge barnehage.no mener PBL at kommunen har ført over 20 millioner kroner for mye til personalkostnader under posten «styrket tilbud».

– Det skal være enkelt og uproblematisk å finne fram til tall som ligger til grunn for beregning av tilskudd. Men for Fredrikstad kommune har det tatt flere år, og vi har fram til rett før hovedforhandling mottatt forskjellige tall. Vi klarer ikke å finne en rød tråd i kommunens dokumentasjon som gjør resultatet av kommunens vedtak forståelig, sa PBLs advokat Hans-Are Nyheim den første dagen i retten, ifølge barnehage.no.

Kommunen: Godt dokumenterte vedtak

Kommunen bestrider dette og mener PBLs måte å regne på er feil, blant annet fordi de ikke har tatt hensyn til at det i summen også ligger tid til planlegging, lederlønninger, transport og andre ting.

– Kommunen har fattet vedtak i samsvar med gjeldende forskrifter. Vedtakene er godt dokumentert, og i en mal som er utarbeidet av PBL og KS. I tillegg har kommunerevisjonen og Fylkesmannen revidert lignende vedtak og funnet at de var i samsvar med gjeldende lovverk. Kommunen har imøtegått alt av PBLs provokasjoner, og kommunen vil anføre at det er lagt fram veldig mye dokumentasjon, sa kommunens advokat, Kajsa Louise Tafjord Normannseth, første dag i retten, ifølge barnehage.no.

Rettssaken startet 14. oktober, og det er satt av fire dager til saken.

På barnehage.no kan du lese mer om bakgrunnen for saken og fra første dag i retten.

Powered by Labrador CMS