LO Stat stemte nei til lønnsoppgjøret – blir frivillig lønnsnemnd

Et flertall av medlemmene i LO Stat har stemt nei i uravstemningen om resultatet av årets lønnsoppgjør. Nå blir det frivillig lønnsnemnd på partene.

Publisert Sist oppdatert

Det var TV 2 som først meldte om resultatet i uravstemningen. 

Normalt sett ville det ført til ny streik. Men Riksmekleren skriver på sine sider at det blir frivillig lønnsnemnd mellom staten og LO Stat. 

— Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas, i en pressemelding.

Liten tro på streik

I pressemeldingen står det at styret i LO Stat behandlet saken mandag, og besluttet at de ønsker en behandling i frivillig lønnsnemnd. 

«Styret vurderer det slik at sjansen til oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike i ikke er store. Dette basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe med sin streik, før de ble tatt i tvungen lønnsnemd.», heter det i meldingen. 

I Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er LO Stats største fagforening, - raser de imidlertid mot den avgjørelsen. Deres medlemmer sørget for at resultatet i lønnsoppgjøret ble stemt ned. 

De kaller avgjørelsen styret i LO Stat har tatt for «udemokratisk og hårreisende.»

«Forbundet ønsket en avtale som sikrer hele laget, og oppfordret derfor medlemmene til å stemme nei, noe et overveldende flertall også gjorde. Det var rekordhøy deltakelse i uravstemningen, med et resultat som etter vedtektene er bindende for LO Stat», skriver NTL i en pressemelding.

– Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok.

75 prosent i lokal pott

Lønnsoppgjøret i staten skjedde i mai, og Akademikerne og Unio gikk ut i streik, mens LO og YS kom til enighet med staten. 

Det største LO-forbundet i staten, NTL, har imidlertid hele tiden vært imot resultatet av lønnsoppgjøret i staten. Det er særlig uenighet om den lokale potten. 

NTL er svært uenige i at kun 25 prosent av årets tillegg skal gis sentralt, mens hele 75 prosent skal gis lokalt.

— Vi vet at dette i større grad åpner opp for en markedsorientert og individualisert lønnsdannelse som favoriserer noen få på bekostning av de mange, i tillegg til at vi får et større innslag av «trynetillegg». Dette vil skape større lønnsforskjeller mellom ansatte som gjøre samme type arbeidsoppgaver, sa nestlederen i NTL ved NTNU, Thomas Ferstad, da resultatet ble sendt ut på uravstemning.

Det er foreløpig ikke klart når nemnden skal behandle lønnsoppgjøret for LO Stat. 

Tvungen lønnsnemnd opp i Stortinget

Streikene til Akademikerne og Unio ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholdsvis én og to uker. 

Fredag ble lovforslag om tvungen lønnsnemnd godkjent i statsråd. Tirsdag skal Stortinget behandle forslaget, før det blir Rikslønnsnemnda som avgjør utfallet av konfliktene. 

Powered by Labrador CMS