Mange elever i Hedmark deltar ikke på leseprøven

Over 13 prosent av elevene på 5. trinn i Hedmark deltok ikke på nasjonale prøver i lesing.

Publisert

Til sammenligning er det 5 prosent av elevene Sør-Trøndelag som ikke gjennomfører nasjonale prøver i lesing. Da er både de som er fritatt og de som av andre årsaker ikke deltar, tatt med.

  • I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015.
  • Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk og regning er marginal for fylkene og de største kommunene.
  • Flere gutter enn jenter presterer på øverste mestringsnivå i regning og engelsk, mens i lesing er noe flere jenter enn gutter på øverste mestringsnivå.
  • 7700 gutter og 5900 jenter presterer på laveste mestringsnivå i lesing.
  • I Bærum og Oslo presterer mer enn hver tredje elev på høyeste mestringsnivå.

 

Ingen forklaring

Leder av Utdanningsforbundet Hedmark, Egil Reinemo, har ingen god forklaring på hvorfor prosentandelen er så høy i Hedmark.

– Jeg har vært i kontakt med flere kommuner og ikke funnet ut hvorfor. Om det kan være tekniske årsaker eller at resultatene ikke er levert inn innen fristen, har jeg ikke funnet ut. Jeg kommer til å forfølge saken for å prøve å finne ut hvorfor deltakerprosenten i lesing er så lav her. I de andre fagene er vi jo på linje med de andre, sier Reinmo til Utdanning.

 

Udir bekymret

Vi er bekymret over at det i enkelte kommuner er mange elever som ikke har deltatt på prøvene. Da tenker vi ikke på elevene som er fritatt, men elevene som av andre årsaker ikke har gjennomført prøvene. Dette kan tyde på dårlige rutiner og systemer for gjennomføring, sier Marit Dorothea Bjørnstad, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet.

I Hedmark er det 13,3 prosent som har fått fritak eller ikke deltatt på den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn. Tallene er fordelt slik:

 

4,6 prosent var fritatt.

Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring for språklige minoriteter, kan få fritak fra nasjonale prøver. Det må være åpenbart at eleven ikke har utbytte av resultatene fra nasjonale prøver i opplæringen.

Det er rektor som avgjør om en elev skal ha fritak fra en nasjonal prøve eller ikke. Vurderingen gjøres i samråd med elevens lærer. Eleven selv eller foreldre kan likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

8,7 prosent har ikke deltatt av andre årsaker enn fritak.

Det kan være mange årsaker til at en elev er registrert som «ikke deltatt». Det kan for eksempel dreie seg om sykdom eller at skolen ikke har registrert resultatet. Det er kommunene og skolene som vet hvorfor elevene ikke har deltatt.

Det er gjennomgående Finnmark og Nordland som har den største andelen elever som ikke deltar på de nasjonale prøvene når en teller med alle tre fagene.

 

Les også: 

 

 

 

Powered by Labrador CMS