Studenter Lærerstudent

Lærerstudentene er minst fornøyde med utdanningen –nok en gang

Studentene har aldri ført vært så misfornøyde med studiene, viser nye tall fra Studiebarometeret. Og aller dårligst scorer lektorutdanning, grunnskolelærer og sykepleie.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 28.000 studenter har svart på spørsmål om hvordan de opplever utdanningen sin. Fasiten er at nesten sju av ti studenter overordnet sett er fornøyde med studiene sine, mens litt mer enn én av ti er lite fornøyde.

– Den overordnede tilfredsheten med studiene har gått ned siden sist undersøkelse og er nå på det laveste nivået siden vi startet med Studiebarometeret. Samtidig er det viktig å understreke at studentene fortsatt i hovedsak er fornøyde med studiene sine. Det er også store variasjoner mellom studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier Nokut-direktør Kristin Vinje til NTB.

De mest fornøyde studentene finner vi på fysikk, arkeologi og geologi, mens studentene på sykepleie, lektorutdanning og grunnskolelærer, nok en gang, er minst fornøyde. Siden 2013 har lærerutdanningene ligget nær bunnen av lista hvert eneste år.

Lærerutdanningene i bunn

De mest fornøyde studentene finner vi på fysikk, arkeologi og geologi, mens studentene på sykepleie, lektorutdanning og grunnskolelærer er minst fornøyde.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp), uttaler i en pressemelding at han er bekymret for de store variasjonene.

– Spesielt på en del av profesjonsutdanningene er studentene mindre fornøyde med undervisningen. Det bør vi ta som et tydelig signal. Nå jobber vi med en stortingsmelding hvor vi ser på hvordan vi kan gjøre innholdet i disse utdanningene bedre og mer relevant for arbeidslivet, sier statsråden.

Mer variert praksis

På tampen av januar stemte Stortinget over sju forslag fra Venstre om hvordan man kan løfte læreryrket og lærerutdanningen. To av dem ble enstemmig vedtatt. Blant annet sier Stortinget at praksisen i lærerutdanningene må bli mer variert og at nyutdanna lærere må sikres bedre oppfølging og veiledning i starten av karrieren.

Leder i Pedagogstudentene, Utdanningsforbundets studentorganisasjon, Lars Strande Syrrist, uttalte til Utdanningsnytt at de ønsker seg en praksis som går utover klasseromsundervisning, men som også omfatter samarbeid med foresatte og støttetjenester.

Pedagogstudentene, og lærerutdanningene, har også flere ganger pekt på at de mener lærerutdanningene er grovt underfinansiert.

– Lite penger gjør at lærerutdanningene ikke har kapasitet til å skape de praksisnære utdanningene som vi burde ha, sier Syrrist.

Optimist

Ola Borten Moe sier at han ikke er så overrasket over de overordna resultatene i Studiebarometer-undersøkelsen og peker på pandemi og usikre tider som årsaken.

Samtidig mener han det er grunn til optimisme.

– Flere oppgir at de er fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet, og andelen som gjennomfører utdanningen på normert tid er historisk høy, sier Borten Moe.

Dette er tiende gang Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har gjennomført undersøkelsen Studentbarometeret.

Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. Nokut gjennomfører undersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet, og totalt inngår rundt 1900 studieprogrammer.

Powered by Labrador CMS