Lokket lærere med bonus – doblet søkerlista

Da Alstahaug kommune lokket med 90.000 kroner i bonus, ble søkerlista til lærerstillingene dobbelt så lang – og med desto flere kvalifiserte søkere. Nå håper de dette er lærere som blir.

Publisert Sist oppdatert

– Tiltaket med bonus har gitt over forventet effekt på første år. Søkerlista ble nesten dobla, skriver kommunalsjef for oppvekst og kultur til Utdanningsnytt.

I likhet med flere kommuner i Nord-Norge har Alstahaug kommune på Helgeland slitt med pedagogmangel. I mai i år besluttet de derfor å teste ut en bonusordning de neste tre årene, i håp om å sikre seg nok lærere med godkjent lærerutdanning.

I utlysningen ble lærere i 1.-4. klasse lovet en bonus på 90.000 kroner, der 60.000 utbetales første år, og 30.000 det neste. Lærere i 5.-10. klasse ville få en bonus på 45.000 kroner, med 30.000 kroner første år og 15.000 det neste.

Og det hjalp. Ikke bare fikk de en søkerboost, men i bunken var det også langt flere kvalifiserte.

– Ved første utlysning i mars fikk vi inn 31 søknader. Cirka en tredjedel av dem hadde godkjent lærerutdanning. Av disse fikk vi rekruttert 5 lærere med godkjent utdanning. Ved utlysningen i mai fikk vi 27 søkere til og blant dem fikk vi rekruttert sju lærere med godkjent utdanning, 1,5 ganger så mange som ved første utlysning, forteller Connie Pettersen.

Les også: Høyre vil friste Oslo-lærere med høyere lønn og mindre studielån

Søkere fra flere kanter av landet

Leder i Utdanningsforbundet i Alstahaug, Elisabeth Holmvik, har også merket seg uttellingen de fikk med bonusordningen. De samtykket til at dette var et tiltak vel verdt å prøve.

– Vi var spente på om det ville gå på bekostning av søkertilfanget hos andre omkringliggende kommuner, men det virker ikke slik. Med bonusordningen har vi fått søkere fra alle kanter av landet, inkludert Oslo, forteller Holmvik, og understreker at de likevel helst skulle sett at lærerne fikk et løft i grunnlønna.

– Skal vi gjøre noe med lærermangelen må vi ha lønn og arbeidsvilkår som gjør det mulig å rekruttere flere, og dessuten sikre at lærerne blir i jobben, sier hun.

Holmvik er dessuten spent på hvilken effekt bonusordningen har på lang sikt.

– Det gjenstår jo å se om dette er ansatte som velger å bli boende i kommunen.

Ønsker seg Nesna tilbake

Status per nå er cirka 10 prosent ukvalifiserte lærere i skolen i Alstahaug.

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Bonus for nytilsatte er et tiltak, samtidig må vi arbeide målrettet for å beholde lærere, sier kommunalsjef Connie Pettersen, som ikke legger skjul på at det også blir en viss konkurranse mellom arbeidsgiverne.

– Pedagogmangelen gjør at kommuner, fylkeskommunen og private aktører overbyr hverandre for å tiltrekke seg de verdifulle pedagogene, sier hun.

UDF-lederens største ønske er at regjeringsskiftet skal bety at lærerutdanningen på Nesna gjenoppstår.

– Den har definitivt vært vårt viktigste grunnlag for å rekruttere nok kvalifiserte lærere i denne regionen. Den på plass igjen, sier hun.

Les også: Vedum lover å gjenreise lærerutdanningen på Nesna

Powered by Labrador CMS