Jeg er imponert og stolt over hva askerskolen får til i denne krevende situasjonen, skriver kommunalsjef for grunnskole i Asker kommune.
Jeg er imponert og stolt over hva askerskolen får til i denne krevende situasjonen, skriver kommunalsjef for grunnskole i Asker kommune.

Vi vet at koronapandemien krever mye av hver enkelt medarbeider

Debatt: Mange av skolene forteller om bedre samhandling og færre konflikter mellom elevene. Det må vi ta med oss og lære av.

Publisert Sist oppdatert

Hei, Kim!

Takk for ditt gode og velformulerte innblikk i hvordan det er å være partner til en lærer i askerskolen. Vi vet at de ansatte i skolene har mange nye oppgaver under koronapandemien og ser at det krever mye av hver enkelt medarbeider.

Kunnskapsministeren og myndighetene ønsker at vi opprettholder det gode daglige tilbudet til elevene under koronapandemien. Veilederne fra Utdanningsdirektoratet gir tydelige retningslinjer for hvordan vi skal jobbe med smittevern.

Skoleeier i askerskolen, som jeg representerer, utarbeider retningslinjer som skal hjelpe medarbeiderne til å gjennomføre det daglige arbeidet i tråd med overordnede føringer. Når vi lager eller justerer rutinene, er nettopp det målet. Arbeidet må være gjennomførbart.

Min oppfordring til de ansatte er å se og hjelpe hverandre til å gjennomføre arbeidsdagene på best mulig måte. I skoleledermøtet i forrige uke ba jeg rektorene følge nøye med på arbeidsmengden og å bidra til at hver enkelt medarbeider kan prioritere de viktigste oppgavene. Ingen skal oppleve å stå alene eller at de må jobbe hele tiden. Det er viktig at de ansatte involverer hverandre og ledere før det blir for mye.

Samtidig ser vi også positive effekter av den nye skolehverdagen. Mange av skolene forteller om bedre samhandling og færre konflikter mellom elevene. Det må vi ta med oss og lære av.

Rett før sommeren gjennomførte vi en undersøkelse blant ansatte og foreldre. Svarene foreldrene ga, viser at både tilbudet og informasjonen gjennom de første månedene i pandemien, er tatt veldig godt imot. Medarbeiderne svarte også at de mener både informasjon og tilbud til elevene har holdt en god standard. Kort sagt, har skolenes ansatte gjort og gjør en strålende jobb!

Jeg er imponert og stolt over hva askerskolen får til i denne krevende situasjonen, og hvordan våre ansatte løser den nye skolehverdagen og endringer som oppstår underveis. Når det er sagt, peker innlegget ditt på en bekymring vi har, og noe vi har tett kontakt med alle skolene våre om.

Jeg takker din kone og hver enkelt ansatt i askerskolen for den fantastiske innsatsen. Vi skal være til stede for barn og unge i kommunen, og gjøre vår innsats slik at en oppvekst i Asker fortsetter å være trygg og god, også under koronapandemien.

Powered by Labrador CMS