Lærere vil vite mer om psykisk helse

Lærere ønsker seg mer kunnskap og kompetanse for å kunne håndtere elevers psykiske helseproblemer, viser en fersk doktorgradsavhandling.

Stine Margrethe Ekornes ved Universitetet i Oslo har undersøkt lærernes syn på psykisk helse i skolen, skriver Bergens Tidende.

– Det er et kjempestort press på lærerne i dag. Vi må være lydhøre overfor dem rundt dette temaet, så det ikke oppleves uoverkommelig, sier Ekornes. Hun forteller at lærere føler seg «hjelpeløse, stresset og bekymret».

– Det kan være vanskelig for dem å se at elever har psykiske problemer, spesielt hvis eleven skjuler problemene. De er usikre på hva de skal gjøre og hvordan de skal gå fram, forklarer hun.

Hun sier lærerne opplever tidspress som et problem og sier de også etterlyser skolering i psykisk helse som en del av utdannelsen og når de er ute i læreryrket.

– Etter å ha jobbet med lærerutdanning i 12 år, er min erfaring at temaet psykisk helse har vært nokså svakt representert. Det bekreftes i denne studien, sier Ekornes.

Ifølge Folkehelserapporten fra 2014 har 15 til 20 prosent av barn og unge i alderen 3 til 18 år psykiske plager som går ut over deres læringskapasitet og sosiale liv. (©NTB)