Lærerne skal implementere de nye læreplanene, men læremidlene er utdatert

Debatt: Oppfordringen til Utdanningsdirektoratet er klar: Finn penger til læremidler og utstyr!

Publisert Sist oppdatert

For ganske nøyaktig ett år siden skrev jeg et debattinnlegg i Utdanningsnytt om læremiddelsituasjonen i videregående skole under tittelen «Noen må ta ansvaret for gjennomføringen av fagfornyelsen».

Innlegget ble skrevet etter at Utdanningsforbundet Viken hadde gjennomført en undersøkelse blant alle fylkets tillitsvalgte om læremiddelsituasjonen i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen.

På spørsmålet om hvordan er læremiddelsituasjonen var ved den enkelte skole, svarte halvparten de tillitsvalgte at det var lite eller ingen ressurser til å fornye læremidlene i forbindelse med fagfornyelsen. Et mindretall av de tillitsvalgte oppga at det var noe midler til dette. Yrkesfagene ga dessuten tilbakemelding om at en utdatert maskinpark gjorde situasjonen enda vanskeligere.

I november i år gjennomførte Utdanningsforbundet Viken en tilsvarende undersøkelse, og svarene gir liten grunn til begeistring. Selv om det er gledelig at en femtedel av de tillitsvalgte oppgir at elever og lærere har god nok tilgang til oppdaterte læremidler, er det fortsatt 30 prosent som svarer at de ikke har det, og halvparten svarer at det bare er delvis riktig.

Les også: Elevene trenger både øker og skjerm, og dette kravet må inn i læreplanen

Konsekvensene er at våre medlemmer står i en svært krevende arbeidssituasjon. De skal implementere de nye læreplanene, men verktøyet de har til rådighet, er utdatert. Dette har selvsagt konsekvenser for både elevenes opplæring og lærernes arbeidssituasjon. Det er svært arbeidskrevende å hele tiden måtte lete fram og lage fagstoffet elevene skal jobbe med.

Oppfordringen fra Utdanningsforbundet Viken er klar: Finn penger til læremidler og utstyr.

Det er vanskelig å forstå at myndighetene ikke anerkjenner at de videregående skolene har det samme behovet for å fornye læremidlene i forbindelse med fagfornyelsen som det grunnskolen har. Men nå har vi ny regjering, og nye koster skal feie i Kunnskapsdepartementet. Oppfordringen fra Utdanningsforbundet Viken er klar: Finn penger til læremidler og utstyr. Og når dere først er i gang, kan dere finne en ny og bedre finansieringsmodell for videregående opplæring!

Powered by Labrador CMS