Politi måtte rykke ut til Bjørnholt skole i Oslo tidligere denne måneden etter at elever utførte skadeverk på skolen. Trenden de siste 10 årene er at det meldes inn færre skader.
Politi måtte rykke ut til Bjørnholt skole i Oslo tidligere denne måneden etter at elever utførte skadeverk på skolen. Trenden de siste 10 årene er at det meldes inn færre skader.

Nedgang i antall skader på skolebygg

Siden 2009 er det rapportert inn færre skader på skolebygg, og det er nesten ingen skader på videregående-bygg.

Publisert Sist oppdatert

Nylig skrev utdanningsnytt.no at det har vært minst 16 innbrudd på skoler denne høsten. Dette gjelder både innbrudd, tyveri og branner.

Forsikring av skolebygg

  • Alle kommuner kjøper forsikring av norske selskaper.
  • Det er anbudsplikt og avtalene konkurranseutsettes hvert fjerde år.
  • KLP og Protector er markedsledere med over 70 % av markedet.
  • Staten er selvassurandør, mens Oslo kommune forsikrer sine bygg gjennom Oslo Forsikring.

Hos KLP, som forsikrer nesten halvparten av kommunale eiendommer, forteller Elin Evjen at det er brann som står for de største utbetalingene.

– Det er dystre tall for brann. De største utbetalingene vi har er på brann, sier Evjen, som er direktør for offentlig/bedrift i KLP.

Egenandel og mørketall

– Det meste vi får inn av skader er på kommunale boliger, men skolebygg står for de største utbetalingene, forteller hun.

I KLP systemer har de statistikk 10-11 år tilbake, og ser man tilbake til 2009 da det var 28 meldte saker, har det vært en nedgang til 8 hittil i år.

– Men det er nok også en del mørketall siden mange kommuner har høy egenandel og velger å reparere skaden selv fordi den ikke er stor nok for at det lønner seg å melde ifra til forsikringen, sier hun.

Eksempelvis har Stavanger kommune egenandel på 500.000 kroner. Dermed må et innbrudd eller hærverk være betydelig stort dersom det skal rapporteres.

De største skadene

Evjen presiserer at det er viktig å ta innbrudd og hærverk og skader etter slike på alvor.

– Det er viktig at skader etter hærverk og innbrudd blir reparert siden det kan føre til større skader. Man må ta dette på alvor.

– Hva med videregående skole?

– Der ser vi nesten ingen skader. Det er på ungdomsskolene vi ser de største skadene.

– Hvorfor det?

– Jeg er litt usikker. Både i barnehage og grunnskole er det opplæringsprogrammer og det er fokus på forebygging. Det er det ikke i ungdomsskolen. Om det er årsaken, jeg jeg ikke. Men det kan tenkes, sier hun.

Siden 2017 og til i dag har KLP betalt ut om lag 3,1 millioner kroner etter skader på skoler.

– Den største potten er som følge av brann fordi det får så store konsekvenser, sier hun.

Det har også vært en nedadgående trend i antall meldte skader i Oslo kommune, viser statistikk fra Oslo Forsikring.