1. februar kan Grønnåsen skole i Bodø feires som helsefremmende skole nummer 100. Foto: Privat
1. februar kan Grønnåsen skole i Bodø feires som helsefremmende skole nummer 100. Foto: Privat

Mette, trygge og våkne elever lærer best

Skolene i Nordland samarbeider med foreldre for å sikre læringsklare elever.

* Knut Berntsen er leder for prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland.

 

Alle vet at barn lærer best hvis de er mette, våkne, trygge og har beveget seg nok til at de kan sitte i ro. Frisk luft hjelper også på. Lærerens oppgave er å undervise og sikre at hver enkelt elev lærer alt det samfunnet forventer av dem. Dette kan av og til være utfordrende. Tusenvis av norske grunnskoleelever møter til skolestart uten å ha spist frokost, er trette og kanskje ikke har vært ute siden de forlot skolen dagen før. Hva de har med seg i skolesekken av tanker og følelser, kan leses ut av statistikker og studier og ikke minst fra skolehelsetjenestens mange fortellinger.

 

Pilotenes tid er over

Pilotenes og forsøkenes tid er over. Over år har en rekke enkeltlærere, enkeltskoler og enkeltkommuner gjennomført pilotprosjekter og forsøk; daglig fysisk aktivitet ved en skole, frokostordning ved en annen og nettvettkampanjer ved en tredje. Sterke fagmiljøer søker å få gehør for sin egen vidunderkur og kjemper om innpass i skolen. Nå er det daglig fysisk aktivitet som er i vinden. Og flott er det; vi vet at mange av bidragene virker.

 I skolen kommer alle med sine ulike behov. Skal vi nå kravet om tilpasset opplæring, må skolen sikre at alle elevene er læringsklare. Kanskje bør skolene ha en variert og stor verktøykasse å velge fra; en kasse for hver av faktorene som påvirker læring? Alt henger sammen med alt.

 

10 kriterier for en helsefremmende skole

I Nordland har vi definert 10 kriterier for en helsefremmende skole og utviklet en modell for hvordan alle skolene i fylket kan få muligheten til å sikre elevene en helsefremmende skolehverdag. Hver enkelt skole har lokal frihet til selv å finne egne løsninger på egne utfordringer. Dette, kombinert med skoledefinert kompetanseheving av hele personalet, har medført at 104 av fylkets 194 grunnskoler nå er i mål som helsefremmende skoler.

En suksessfaktor har vært at Nordland fylke, med støtte fra Folkehelsealliansen Nordland, Gjensidigestiftelsen og friluftsrådene har påtatt seg ansvaret som pådrivere og å finansiere kompetansehevingen. Samtlige kommuner i Nordland har politisk ønsket arbeidet velkommen. Fokus i arbeidet har vært at skolene i sterkt samarbeid med foreldrene skal sikre læringsklare elever som igjen bidrar til god helse.

 

Vi feirer skole nummer 100

1. februar skal vi feire at skole nummer 100 i Nordland kom i mål. Dette ble Grønnåsen skole i Bodø. Her samles representanter fra alle bidragsyterne sammen med alle lærene og elevene ved skolen til dans, lek og taler i skjønn forening. Men vi gir oss ikke før alle de 29.000 nordlandselevene er sikret en helsefremmende skolehverdag. Pilotenes tid er over: Nordland viser vei i arbeidet mot framtidens skole som svare på nåtidens utfordringer.