Høyres Øystein Sundelin.
Høyres Øystein Sundelin.

Høyre: Utvalget har ikke kommet med en modell som er bedre enn «fritt skolevalg»

– Basert på det jeg har lest så langt, så kan jeg ikke se at utvalget har klart å komme opp med noen inntaksmodell som er bedre enn fritt skolevalg, sier Høyres gruppeleder i Oslo Øystein Sundelin.

Publisert Sist oppdatert

Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Øystein Sundelin, var tilstede på Fyrstikkalleen skole onsdag da utvalget som har vurdert ulike modeller til inntaksordning for Oslo-skolen presenterte sin rapport. Til Utdanningsnytt sier han:

- Jeg synes inntaksutvalget har levert en omfattende og god rapport. Den viser at alle alternativene til fritt skolevalg har en nedside. Utvalget har kommet fram til at en form for karakterbasert inntak er den beste løsningen, på tross av at også den inntaksordningen har noen svakheter, sier han.

Som betingelse for å støtte karakterbasert inntak setter flertallet i utvalget som vilkår at det utvikles en moderert karakterbasert modell. Hva en slik moderering innebærer er Sundelin mer usikker på.

- Jeg synes det er bra at utvalget har droppet de mest omstridte modellene som loddtrekning, kvoteordning og førsteønskemodellen. De peker på at den karakterbaserte inntaksmodellen er forutsigbar og lett å forklare. Forslaget om å utrede en moderert karakterbasert modell er jeg mer skeptisk til. Så langt vet vi ikke hva det vil innebære, sier han.

Har mer tro på endret finansiering

- Byrådet skal nå sende inntaksutvalgets forslag på høring og tar sikte på å komme tilbake til byrådet med en sak i vårhalvåret 2021. Hva mener du om det?

- Jeg er kritisk til at byrådet skal bruke ett år på videre utredning. Jeg håper byrådet i stedet innser at ingen av modellene utvalget har vurdert er bedre enn fritt skolevalg, sier han.

Sundelin er glad for at inntaksutvalget peker på karakterbasert inntak som et forutsigbart system og godt kjent system. Samtidig skriver utvalget at karakterbasert inntak gjør at færrest elever får innfridd førstevalget. Karakterbasert inntak fører også til en tydelig segregering av elever og A- og B-skoler skriver utvalget.

– For å anbefale fortsatt karakterbasert inntak, krever et flertall i inntaksutvalget at noe må gjøres med segregeringen. Ser ikke Høyre på det som nødvendig?

– Vi er positive til tiltak som kan bidra til å dempe segregeringen. Samtidig kan jeg ikke se hvordan en ny inntaksmodell skal løse integreringsutfordringene. De må løses på andre måter, blant annet gjennom å se på bosettingsmønstre eller ved å endre finansieringsmodell for de videregående skolene, noe bystyret allerede har vedtatt og iverksatt, sier han.

Andre tiltak Sundelin foreslår at settes inn er individuell undervisning og tilpasset opplæring: – Det er flere måter å ta tak i utfordringene med segregering på. Jeg tror ikke innføring av en ny inntaksordning er løsningen.

Kritisk til progresjonsmodellen

– Inntaksutvalget gir også råd om videre utredning av den progresjonsbaserte inntaksordningen som Stoltenberg-utvalget foreslo. Hva mener du om det?

– Den progresjonsbaserte ordningen er jeg skeptisk til, blant annet fordi den fremmer strategisk atferd blant elever. Hvis det skal lønne seg å gjøre det dårlig på 8. trinn for å oppnå høy progresjon fram mot 10. trinn, da innfører vi et system som belønner strategisk atferd. I tillegg tror jeg denne modellen vil føre til økt byråkrati og større arbeidsbelastning for lærerne.

– Elevene ser det som en fordel at de kan ta i bruk mappevurdering med progresjonsmodellen. Hva mener du om det?

– Hvis mappene skal telle i sluttvurderingen, så må vi finne et slags poengsystem som lar seg registrere på en PC. Da blir det liten forskjell på mappevurdering og karakterer. I tillegg er jeg skeptisk til et forslag som innebærer at innsats skal telle. Det kan føre til mye debatt om vurderingskriterier. Mulighetene for en tilleggsvurdering fra læreren vil kunne føre til store diskusjoner om hva som er en rettferdig vurdering. Og bruk av algoritmer tror jeg kan gi for stor usikkerhet knyttet til hva som styrer inntaket.

Sundelin sier han er litt overrasket over at utvalget ikke kommer med klarere anbefalinger.

– Basert på det jeg har lest så langt, så kan jeg ikke se at utvalget har klart å komme opp med en bedre inntaksmodell enn fritt skolevalg, sier Sundelin.

Powered by Labrador CMS