Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), Utvalgsleder og NIFU-forsker Berit Lødding og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Lover Oslos elever en ny inntaksmodell

Byrådet i Oslo sender nå inntaksutvalgets forslag på høring. Elevene i Oslo fortjener ny inntaksmodell, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Publisert Sist oppdatert

– Dere har gjort en kjempejobb, sa Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap da hun onsdag morgen fikk overlevert inntaksutvalgets rapport.

– Noen tror kanskje at jeg er kommet hit for å fortelle hvilken ny inntaksmodell vi har valgt for Osloskolen. Det har jeg ikke. Nå skal jeg lese rapporten grundig. Så skal forslagene på høring med frist før sommeren. Deretter er planen å legge fram en sak for byrådet i vårhalvåret i 2021, sa Thorkildsen.

Det var knyttet stor spenning til pressekonferansen onsdag morgen, der inntaksutvalget ledet av NIFU-forsker Berit Lødding, la frem sine anbefalinger for inntak til videregående skole i Oslo.

Flertallet i utvalget anbefaler at man utreder en ny karaktermodell, der karakterer, progresjon og innsats skal gi uttelling for elevene.

– Betydning for hele Norge

Byrådsleder Raymond Johansen var først ute med å kommentere rapporten.

– Utvalgsrapporten viser at alle modeller har styrker og svakheter. For oss har det vært avgjørende å få mest mulig kunnskap og se hvilke modeller som kan peke seg ut, sa han.

– Poenget var å få en kunnskapsbasert rapport. Det har vi nå. Så håper vi at så mange som mulig leser den og kommer med innspill. Samtidig vil jeg også oppfordre kunnskapsminister Trine Skei Grande til å lese den.

Selv om rapporten er laget for å finne en ny inntaksmodell i Osloskolen, mener Johansen at den er interessant for utdanningsektoren i hele Norge.

– Å innføre karakterbasert inntak i hele landet, slik regjeringen har foreslått, vil svekke lokaldemokratiet enten man bor i Oslo eller Finnmark, sa han.

Skrøt av Osloskolen

Byrådslederen i Oslo benyttet anledning til å skryte av Osloskolen.

– I denne byen har vi barn av verdensledende forskere og barn av foreldre som ikke kan lese og skrive. Vi har elever som trenger ekstra utfordringer og elever som har utfordringer, sa han.

- Men vi må finne en modell som gir en mindre segregert skole. Flinke elever må få møte mindre flinke elever og flinke må lære seg å samarbeide med mindre flinke elever. Sånn er det i arbeidslivet og i samfunnslivet, sier Johansen til Utdanningsnytt.

– For å få til det må vi ha en sterk offentlig fellesskole. Vi skal ha en plan for at alle elever skal klare seg godt på skolen uansett bakgrunn, sier Johansen.

Vil gi elevene valgmuligheter

– Er den modellen Osloskolen har hatt i mange år med såkalt fritt skolevalg og stykkprisfinansiering en trussel mot fellesskolen?

– Uten tvil. Derfor startet vi med å legge om finansieringen og nå ser vi på inntakssystemet. Vi kan ikke ha det slik at alle elever med 5 og 6 i snitt går på en skole, mens halvparten av elevene ikke fullfører videregående andre steder.

Samtidig ser Johansen viktigheten av å bevare elevenes muligheter til å velge.

– Det å få velge motiverer til innsats og elever som kommer inn på det programmet de ønsker har størst mulighet for å lykkes. Samtidig er det åpenbart for alle at over tid så er Osloskolen blitt altfor segregert. Det er dette vi nå skal gjøre noe med, sier Johansen.

– Vi kan ikke ha et skolesystem som deler folk inn i sosiale klasser.

Byrådslederen er ikke fornøyd med at hver femte elev i Oslo ikke består videregående. – Vi kan ikke ha en seierspall der noen skoler står som vinnere, mens andre er tapere.

– Nå har vi lagt om finansieringen fra stykkpris til et mer forutsigbart system. Det gir oss mulighet til å gi elever tettere oppfølging. Og til høsten blir det skolemåltid, lover han.

Johansen er stolt av at Oslo har satt ned et bredt offentlig utvalg bestående av fagfolk, organisasjonsfolk og forskere.

– Dette er første gang vi har satt ned et offentlig kommunalt utvalg i Oslo. Det har vi gjort med å inkludere partene og ta i bruk den norske modellen.

Kritiserte regjeringen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen takket utvalget for jobben.

– Jeg har aldri fått flere henvendelser om å konkludere før en rapport er lagt fram, enn med denne. Så takk for at dere har holdt ut i et debattklima med steile fronter, sa Thorkildsen i sin innledning på pressekonferansen onsdag.

I tillegg til hard kritikk fra Høyre fra første stund møtte Thorkildsen også motbør fra regjeringen.

Inga Marte Thorkildsen håper på en mindre karikert debatt.

– Regjeringen har forsøkt å påtvinge alle fylker en og samme modell og sette en stopper for vårt arbeid. Nå har Norge reist seg i protest. I tillegg kan det vise seg at det regjeringen forsøkte på er ulovlig. Nå må de forstå at Norges fylker ikke ser like ut, sa hun, og understreket at den perfekte modellen for inntak til videregående ikke finnes.

– Alle modeller har fordeler og ulemper. Det jeg håper på nå er en mer nyansert debatt basert på rapporten som nå er lagt fram, sier Thorkildsen.

– Utvalget tegner et situasjonsbilde. De viser at karakterbasert opptak kombinert med stykkpris skaper noen skoler der elever har høye karakterer og andre der elever har lave. Da får vi en klassedelt skole. Hvis vi skal sikre alle elever reelle like muligheter, må vi finne andre løsninger. Behovet for en ny inntaksmodell er derfor sterk, sier hun.

Vil lytte til elevene

Byråden refererte til at de også har spurt elevene hva de synes. Elevene med best karakterer gir mest støtte til karakterbasert inntak.

– Men selv blant dem svarer mange at de ikke ser på karakterbasert inntak som det mest rettferdige. Vi kommer til å lytte nøye til elevene, sier Thorkildsen.

– Det er mange muligheter til både å ivareta elevenes rett til å velge, men samtidig finne tiltak som kan bidra til mindre segregering. Nå håper jeg vi kan legge den tidvis karikerte debatten bak oss og komme fram til en løsning tverrpolitisk, sa hun.

Denne uka pågår Elevtingtinget. Elevene hatt to representanter i inntaksutvalget.

– Jeg skal lytte til dem og til alle andre som kommer med innspill. Så er planen å ha en sak klar til byrådet i første halvdel av 2021, sier Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS