Karakterene fra ungdomsskolen avgjør hvilken videregående en kan velge. Foto: arkiv

– Veldig få unge har fritt skolevalg i Oslo

De mest populære videregående skolene i Oslo krever så gode karakterer at få ungdommer har mulighet til å komme inn. Det bekymrer byrådssekretær Tarjei Helland.

Publisert Sist oppdatert

Noen få videregående skoler som øker i popularitet, og det fører til at stadig færre ungdommer har gode nok karakterer til å velge blant alle videregående skoler.

– Når vi sammenlikner inntakene til de videregående skolene i Oslo de siste tre åra, ser det ut til at konkurransen om de mest søkte skoleplassene skjerpes, sier byrådssektretær i Oslo, Tarjei Helland.

Helland viser til tallene fra fjoråret som viste at bare 18% av elevene hadde gode nok karakterer til å velge fritt mellom alle videregående skoler i hovedstaden.

– Inntakstallene i år tyder på at det kan være enda færre nå. Da er det ikke fritt valg, det er konkurranse basert på karakterresultater der det store flertallet av elevene slett ikke kan velge fritt, men pent må stille seg i karakterkøen, sier Helland.

Må endre finansieringssystemet

Karakterkravene for de mest populære videregående skolene i Oslo har økt, og det samme gjør avstanden til de minst populære.

I første inntaksrunde har elevene som har fått plass på studiespesialisering på Elvebakken videregående har 55.3 poeng i snitt, mens elevene på samme linje på Ulsrud videregående har 31.8. Samtidig har Oslo et finansieringssystem hvor skolene får penger per elev. Dette rammer skolene som ikke får fylt opp alle plassene.

– Kombinasjonen av rent karakterbasert inntak og et finansieringssystem der penger følger enkeltelever, har ført til en tøff konkurransesituasjon. Finansieringssystemet må vi endre slik at tildelinger og faktiske kostnader står i forhold til hverandre, sier Helland.

I tillegg har byrådet satt ned et utvalg som utreder inntaksordningen.

– Utvalget ser på om andre modeller kan fungere bedre i Oslo. Utvalget skal levere sin innstilling i desember, og dette vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for debatten om inntak til videregående skoler, sier Helland.

Powered by Labrador CMS