Elvebakken videregående skole ligger i Oslo sentrum, like ved Akerselva. Skolen har de siste årene vært den mest populære i hovedstaden. Foto: Sonja Holterman
Elvebakken videregående skole ligger i Oslo sentrum, like ved Akerselva. Skolen har de siste årene vært den mest populære i hovedstaden. Foto: Sonja Holterman

6-er i mer enn halvparten av fagene

De som har fått plass på studiespesialisering på Elvebakken videregående i Oslo har rekordhøyt snitt fra ungdomsskolen. Aldri før har avstanden mellom den mest og minst populære skolen i Oslo vært større.

Publisert

Karakterkravene for de mest populære skolene i Oslo har økt de siste årene. Elevene som er tilbudt plass på studiespesialisering på Elvebakken videregående skole fra høsten, har 55.3 poeng i snitt. Den siste eleven som ble tilbudt plass har 52.2 poeng. Aldri tidligere har karakterkravet vært så høyt.

Større forskjeller

Samtidig med at snittet på den mest populære stiger, øker også avstanden til den minst populære skolen i hovedstaden. I andre enden av karakterskalaen ligger Ulsrud videregående skole. Her kommer alle som søker inn, og snittet på de som er tilbudt skoleplass er 31.8 poeng.

– Opplæringsloven sier at man ikke skal dele inn klasser etter faglig nivå, men i Oslo gjør man det på skolenivå, sier lærer Simon Malkenes. Han jobbet tidligere på Ulsrud videregående, og har vært kritisk til konsekvensene av fritt skolevalg i Oslo.

– Hvis en skal ha fellesskole her i landet, må en ordne dette på en annen måte, sier Malkenes. Han mener det er flere fordeler med et blanding av faglig sterke og svake elever.

- Mer mangfold

– Jeg tror at ungdom har godt av å omgås et mangfold i klasserommet. Det er synd at Oslo som er en delt by, også skal være det når det kommer til skole, sier Malkenes.

Studiespesialisering på Elvebakken videregående har vært skolen med det høyeste karakterkravet de siste årene. Også i de andre store byene her i landet har karakterkravene kommet opp mot 50 poeng på de mest populære skolene de siste årene.

Powered by Labrador CMS