Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Foto: Marianne Ruud
Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Foto: Marianne Ruud

Høyre tilbyr mer penger og mer urettferdighet

DEBATT: Markedstenkningen Høyre fronter i skolen, ødelegger for skoler både øst og vest i byen.

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen tvil om at valgkampen er i gang, og at partiene er på frierfot. Oslo Høyre går høyt ut på banen og lover 133 millioner mer til skole. Det er flott at Høyre nå ønsker å prioritere skole, etter at de gjenomførte systematiske kutt i osloskolen i de 18 årene de satt med makten. Problemet med Høyres utspill er det er null vilje til å se at det som skaper de store forskjellene er at pengene følger eleven.

Oslo Høyres foreslår er en økning av elevsatsen på 1000 kr pr. elev, samt å innføre en nedre grense for stykkpris, samlet sett en årlig kostnad på 133 millioner kr. I praksis vil dette si at alle skoler får litt mer penger, og at noen skoler, får enda litt mer. Det høres jo forlokkende ut, men stopp litt, ikke la oss hoppe over det reelle problemet med dagens modell. Den store elefanten i rommet er stykkprisfinansieringen.

Stykkpris betyr at skolene får penger pr. elev, ikke for hver klasse. Dette betyr at skoler som har store/fulle klasser får mer penger enn skoler hvor klassene har færre elever. I noen av Oslos skolekretser er det så mange elever at det er 28 elever i nesten hver eneste klasse, i andre skolekretser er det ikke flere enn at det er litt over 20 elever i klassen.

Utdanningsforbundet Oslo har sett på seks barneskoler i Oslo som har det til felles at alle skolene har tre klasser på hvert trinn. Det totale elevtallet er ganske ulikt. Den skolen som har flest elever, har 87 flere elever enn den som har færrest. Alle skolene har imidlertid godt over 60 elever på de fleste trinnene, det er ikke aktuelt å ha bare to klasser på noen av trinnene.

Hvis vi ser på den delen av tildelingen som bare forholder seg til elevtall, får skolen med færrest elever 4,3 millioner mindre enn skolen med flest elever. Like mange klasser, men nesten seks færre lærere. Høyres tiltak er å øke denne forskjellen med tusen kr. pr. elev, altså 870.000 kr til i forskjell, sånn at den skolen som får minst nå har sju lærere færre. Det er én hel lærer pr. trinn. Alle skolene får riktignok mer, men dette er et tiltak som øker forskjellene mellom skolene.

Det er derfor betimelig å spørre ordførerkandidaten til Høyre, Saida Begum, hva hun mener når hun sier til Aftenposten at dagens modell er rettferdig. Utdanningsforbundet Oslo synes ikke det er rettferdig at en skole har færre lærere fordi klassene ikke er stappfulle. En klasse må ha minst én lærer om den har 20 eller 28 elever.

Skolenes mulighet til å gi spesialundervisning, tilpasset opplæring og delingstimer i praktiske fag styres av en tildelingsmodell som allerede er grovt urettferdig og fungerer vilkårlig. Høyres svar er å gjøre modellen mer urettferdig.

Vi vil imidlertid gi Høyre rett i at mange skoler har en veldig vanskelig økonomi, og vi er glade for at flere partier begynner å få øynene opp for dette. Utdanningsforbundet Oslo har i årevis pekt på at det er for lite penger i Oslo-skolen. Det sittende byrådet har stoppet kuttene og begynt å fylle på der hvor Høyres byråder tok bort midler, men fortsatt mangler mye.

Markedstenkningen Høyre fronter i skolen, ødelegger for skoler både øst og vest i byen. Vi trenger en ny finansieringsmodell som sørger for at alle klasser på alle trinn får lik grunnfinansiering, og at ingen klasser blir underfinansiert. For at alle elever i Oslo skal kunne få den opplæringa de har krav på og behov for, må det i tillegg legges mer penger i potten. Vi tar gjerne imot Høyres 133 millioner, men vi sier et krystallklart NEI takk til mer stykkprisfinansiering.

Powered by Labrador CMS