Er du lektor med lang erfaring? Da er du lønnsvinner i år

Er du nyutdannet lektor, har du derimot fått minst lønnsvekst.

Publisert Sist oppdatert

I årets lønnsoppgjør krevde Unio at lærerne med lengst utdanning og lengst arbeidserfaring skulle prioriteres i årets lønnsoppgjør. Og slik ble det.

– Vi fikk innfridd vårt krav om en klar reallønnsvekst, og vi fikk også til en prioritering i favør de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Vi mener derfor dette er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i Unio kommune, sa Geir Røsvoll, forhandlingsleder i Unio, da resultatet ble kjent.

Dermed er det lektorene med maks ansiennitet i lønnstabellen som kom prosentvis best ut i årets oppgjør. Mens de nyutdannede lektorene uten særlig arbeidserfaring får minst prosentvis økning i lønna.

3,6 prosent til nyutdannede

Årets lønnsoppgjør endte med følgende kronetillegg for de forskjellige gruppene i lønnstabellen:

Men, én ting er kronetilleggene, men hva utgjør disse tilleggene i lønnsvekst i prosent for de forskjellige gruppene og trinnene i lønnstabellen? Ved å se på disse ser man tydeligere hvilke grupper som har blitt prioritert i oppgjøret.

Da trer det fram at Unio har fått gjennomslag for sitt krav om at lærere med lang utdanning og ansiennitet skulle få mest.

Slik er den prosentvise lønnsveksten for de forskjellige gruppene i lønnstabellen i årets oppgjør:

Dette er veksten i garantilønna/minstelønna i lønnstabellen. Din egen lønn kan ligge høyere enn denne minstelønna, og da vil den prosentvise lønnsveksten for din lønn ligge noe lavere.

Stor pott til lokale forhandlinger

Det er avtalt en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt en lokal pott fra 1. oktober 2024 som utgjør 1,1 prosent.

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger for å klare å forene svært ulike krav. Resultatet gir alle grupper i kommunesektoren reallønnsvekst, med god lønnsutvikling for både lavtlønte og ikke minst utdanningspersonell, sa Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, etter forhandlingene kom i mål.

Bakgrunnen for Unios krav om å prioritere gruppene med lengst utdanning og lang ansiennitet er at disse gruppene over tid har hatt noe lavere lønnsvekst enn de andre gruppene i lønnstabellen.

– Vi mener fortsatt at lønnsnivåene til flere av våre medlemsgrupper, for eksempel sykepleiere og barnehagelærere er for lavt, og at lønnsutviklingen til lærerne i skolen må bli bedre, sa Geir Røsvoll, forhandlingsleder i Unio, etter årets enighet.

Slik ser lønnstabellen for lærergruppene ut etter årets oppgjør:

Powered by Labrador CMS