Tonje Brenna har mottatt en rapport hvor bruken av tvungen lønnsnemnd er et av hovedtemaene. Konklusjonen er at dagens system i all hovedsak fungerer godt.

Arbeidsgruppe ber om mer informasjon ved tvungen lønnsnemnd

Mer informasjon og større innblikk i fakta er noen av forslagene fra en arbeidsgruppe som skulle undersøke ulike aspekter ved systemet med tvungen lønnsnemnd.

Publisert

Tvungen lønnsnemnd har vært et omdiskutert virkemiddel i lønnsoppgjør de siste årene. Flere kritiserte bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken i 2022.

I mars 2023 ble en partssammensatt gruppe ledet av samfunnsøkonom Ådne Cappelen, hvor også LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS og Virke har også vært representert, utredet bruken av tvungen lønnsnemnd.

Rapporten konkluderer med at dagens system i all hovedsak fungerer godt, men de etterlyser mer informasjon om hva som ligger til grunn for vurderingene når myndighetene bestemmer seg for tvungen lønnsnemnd.

– Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes ordninger som gir lokale tillitsvalgte innsyn i informasjonen virksomheten gir til myndighetene under streik, skriver Regjeringen på sine sider.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er fornøyd med rapporten hun har mottatt.

– Norske arbeidstvister foregår i ordnede forhold. Streik er et lovlig kampmiddel som samfunnet må tåle konsekvensene av. Det forutsetter at partene sørger for at en arbeidskamp gjennomføres på en måte som gjør at den ikke går ut over helse og sikkerhet eller har andre alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Denne rapporten viser at vi har et solid system med ansvarlige parter, sier Brenna.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS