Et rungende ja til fremmedspråk

Debatt: Skal vi redusere antall språkkompetent ungdom i en verden som skriker etter at mennesker forstår hverandre?

Publisert

Alle som interesserer seg for framtidas videregående skole i Norge, venter spent på Lied-utvalgets innstilling 17. desember.

Her får vi presentert hva utvalget mener om strukturendringer og fagsammensetninger i videregående opplæring. Hva sier utvalget om fremmedspråkenes posisjon i skolen?

Fremmedspråklærerne ved Hamar katedralskole mener fremmedspråk bør være et obligatorisk fag for elever på studieforberedende også i framtidas skole.

Vi er bekymret for manglende kunnskaper hos befolkningen. Vi leser med undring at Lied-utvalget antyder at enkelte elevgrupper ikke skal ha obligatorisk fremmedspråk. Skal vi redusere antall språkkompetent ungdom i en verden som skriker etter at mennesker snakker sammen og forstår hverandre?

... også yrkesfagelever burde få muligheten til å velge fremmedspråk.

Snarere er det grunner til at også yrkesfagelever burde få muligheten til å velge fremmedspråk (innen for eksempel restaurant, reiseliv, handel).

Hvorfor trenger norske elever å lære et fremmedspråk i tillegg til engelsk? Arbeidslivet preges i økende grad av utenlandske aktører, og språkkunnskaper utover engelsk er høyt verdsatt. Det norske næringslivet trenger personer med kunnskap i flere fremmedspråk.

Språk åpner for mange muligheter. Når man ikke behersker målspråket, kan det ha uønskede utfall for norske virksomheter.

Norsk ungdom stiller sterkere i et globalisert arbeidsmarked og for høyere studier i utlandet om de behersker et fremmedspråk utenom engelsk.

Språk som redskapsfag er selvfølgelig vesentlig, dessuten har humanistiske fag andre viktige verdier. Vi er et lite land nord i Europa, og vi må forholde oss til ulike kulturer, ikke bare den angloamerikanske.

Viktige kulturimpulser kommer fra det germanske og latinske kulturområdet. Hvis vi bare konsentrerer oss om å lære de unge engelsk, avskjærer vi dem fra store deler av den europeiske kultur.

Det europeiske kontinentet har vært viktig for norsk kultur, og alle snakker ikke engelsk der.

Da utenriksminister Ine Eriksen Søreide 14. juni i år la fram Norges nye utenrikspolitiske hovedstrategi, var det Tysklands utenriksminister, og ikke den amerikanske, som stod ved hennes side under presentasjonen av stortingsmeldingen «Samarbeid under press: Hva gjør Norge?»

I en uforutsigbar verden er Norge nødt til å utvikle tettere forbindelser til europeiske allierte. Europarådet anbefaler at europeerne burde kunne snakke to fremmedspråk fra tidlig alder, ved siden av morsmålet sitt.

Visjonen er at europeere skal være i stand til å kunne ta utdanning og jobbe med og i andre europeiske land. Norge er et land i Europa og en del av det europeiske samfunnet.

Norske elever trenger å lære fremmedspråk!

Vi stoler på at Lied-utvalget støtter denne visjonen. Norske elever trenger å lære fremmedspråk!

* Dette innlegget ble først publisert i Hamar Arbeiderblad 30. november

Powered by Labrador CMS