NAV-veiledere på skolen ga ingen effekt

Forsøksordninga med å ha veiledere fra NAV fysisk tilstede på videregående skoler har ikke gitt mindre frafall eller mindre inaktivitet.

Publisert

Dette kommer fram i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, skrevet av forskere fra Nifu.

De man ville hjelpe med å ha NAV-ansatte til stede på videregående skoler var ungdommer som sto i fare for å falle ut av videregående opplæring eller som allerede var ute av både skole og arbeidsliv.

Les også: – Lek kan hindre frafall i videregående

Forsøk

Forsøksordninga var virksom fra 2013 til 2016. Det meste av tida var det minst en skole med i forsøket i alle fylker. Ideen bak å ha Nav-veileder på skolen tre til fire dager i uka var at NAV-veilederen tidlig kunne sikre oppfølging av ungdom som hadde behov for støtte.

NAV-veilederen hadde mandat og virkemidler til å gi råd og veiledning om økonomi, gjeld og bo- og hjemmesituasjon. De kunne følge opp ungdom som slet med rus, psykiske utfordringer og høyt fravær. I tillegg kunne de følge opp elever i arbeidspraksis, og hjelpe elever i overgangen fra skole til arbeid, og de kunne innvilge økonomisk sosialhjelp.

Ingen positiv effekt

«Basert på de analysene vi har gjort, er det ingen tydelige tegn til at tilstedeværelsen av NAV-veileder har hatt en positiv effekt på andelen som blir værende lengre i videregående opplæring», skriver forskerne. Det har heller ikke ført til noen økning av dem som fullfører skolen på normert tid.

Forskerne slår ikke fast noen klar grunn til at tiltaket ikke har hatt effekt. Men de spør om effekten kunne ha kommet om tiltaket hadde vart lenger. Det tar generelt sett tid å etablere støttetiltak, slår de fast. I dette tilfellet kan en av grunnene til at innkjøringa tok tid være uklar oppgavefordeling mellom NAV-veilederen og de sosialpedagogiske rådgiverne.

les også

Powered by Labrador CMS