– Vi erfarte at Nav-konsulentene på skolen løste en god del problemer for enkeltelever, og at dette var viktig for å få dem til å stå ut skoleløpet, sier Thor Øyvind Olsen, leder for avdeling for oppfølging av ungdom ved Nav Tønsberg.
– Vi erfarte at Nav-konsulentene på skolen løste en god del problemer for enkeltelever, og at dette var viktig for å få dem til å stå ut skoleløpet, sier Thor Øyvind Olsen, leder for avdeling for oppfølging av ungdom ved Nav Tønsberg.

Fortsatt NAV-konsulenter i videregående skole

Nav-konsulentene er ikke ute av videregående skoler, trass i at det statlige forsøket med et slikt opplegg er avslutta.

Publisert

Både ved Færder og Nøtterøy videregående skoler i Vestfold vil nå ha Nav-konsulenter til stede for elevene i skoletida. Grunnen er de gode resultata som kom da Færder videregående skole var med på det statlige forsøksprosjektet med ei slik ordning. Denne ordninga er lagt ned.  

 

– Ordningen løste en god del problemer

For å hindre navneforvirring presiserer Utdanning at Færder videregående skole ligger i Tønsberg kommune. Nøtterøy videregående skole ligger i Færder kommune, som er navnet på den nye kommunen som tidligere besto av kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Sluttrapporten fra forsøket viser at frafallet ved Færder videregående skole gikk ned fra 7,3 prosent før Nav-konsulentene kom, til 5,3 etter. I denne tida økte det gjennomsnittlige fraværet for videregående skoler i Vestfold fra 2,8 til 3,3 prosent. Den lokale styringsgruppa for forsøket tolker at Nav-konsulentene har vært viktig for å gå til denne endringa.

– Vi erfarte at Nav-konsulentene på skolen løste en god del problemer for enkeltelever, og at dette var viktig for å få dem til å stå ut skoleløpet. Derfor vil vi fortsette med dette, sier Thor Øyvind Olsen til Utdanning. Han leder avdeling for oppfølging av ungdom ved Nav Tønsberg.

I den statlige forsøksperioden var Nav i både Tønsberg og daværende Nøtterøy kommune aktive, men Færder videregående skole i Tønsberg var skolen begge kommunekontorene samarbeida med. Nå skal også Nøtterøy videregående skole få egen Nav-konsulent.

 

Suksesskriterium

Men samtidig blir aktiviteten skåret sterkt ned, sammenlikna med forsøksperioden. En full stilling ved Færder er redusert til ti prosent, en halv dag i uka, ved hver av de to skolene.

– Kan dere få resultater av så lite?

– Konsulentene skal ikke lenger inn i klasserommene og ha undervisning i hvordan man skriver søknader, setter opp CV-er, ha jobbintervjutrening, eller anna klassisk Nav-veiledningsarbeid. De skal konsentrere seg om konkrete problemer hos enkeltelever. Samarbeidet med elevtjenesten skal være tett. Nav-konsulentene skal bare arbeide med saker som kommer derfra, sier Olsen.

Samtidig understreker han at tilstedeværelsen av Nav-konsulentene på skolene ser ut til å være et viktig suksesskriterium for ordninga.

I Oslo har de videregående skolene Stovner, Hellerud, Ulsrud, Etterstad og Bjørnholt videregående skoler. Nav-veiledere lokalisert på skolen. 4 millioner kommer fra en bevilgning i Oslo kommunes budsjett, og 500.000 kroner hentes over rammen til de videregående skolene