De som leser mye «for moro skyld», har et betydelig høyere resultat enn dem som nesten aldri gjør det, viser leserundersøkelse. Foto: Pixabay
De som leser mye «for moro skyld», har et betydelig høyere resultat enn dem som nesten aldri gjør det, viser leserundersøkelse. Foto: Pixabay

Lesing for fornøyelsens skyld er viktig

Debatt: Det er viktig å sette av tid til lesing av selvvalgt lektyre, både på skolen og hjemme.

Publisert Sist oppdatert

Jeg ønsker å knytte en kommentar til gårsdagens artikkel om ePirls-undersøkelsen. Det som står der om den danske ePIRLS-undersøkelsen, tilsvarer de norske funnene.

De barna som leser mer enn en time per dag, oppnår høyest poengsum, både på PIRLS og ePIRLS. Barn som leser under 30 minutter om dagen, skårer lavest. Men det er den indre motivasjonen for fritidslesingen som er avgjørende for resultatet. De som leser mye «for moro skyld», har et betydelig høyere resultat enn dem som nesten aldri gjør det. Lesing for fornøyelsens skyld er derfor noe skolen må tilrettelegge for gjennom hele skoleløpet. Det er om lag 50 prosent flere gutter enn jenter som aldri eller nesten aldri leser for moro skyld.

De elevene som bare benytter digitale verktøy ukentlig eller månedlig på skolen og hjemme, gjør det signifikant bedre enn dem som bruker det daglig.

Et svært overraskende resultat fra ePIRLS, er at de elevene som bare benytter digitale verktøy ukentlig eller månedlig på skolen og hjemme, gjør det signifikant bedre enn dem som bruker det daglig. Det er også slik at de som bruker mer enn to timer daglig til nettsurfing, skårer markant lavere enn dem som bruker mindre enn 30 minutter. Det er de guttene som surfer mest, som oppnår det aller svakeste resultatet på den digitale leseprøven. Man må trekke den slutningen at litt erfaring med digitale verktøy og Internett er nødvendig, men at det er mengdelesing for fornøyelsens skyld som legger grunnen for at nettlesing skal fungere godt. Ut fra dette blir det viktig å sette av rikelig med tid til lesing av selvvalgt lektyre, både på skolen og hjemme. Den nye læreplanen vektlegger da også at barna skal låne, velge ut og lese bøker fra bibliotek.

Referanser:

Gabrielsen, E. Hovig, J., Rongved, E., Strand, O., Støle, H. & Toft, T. E. (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Stavanger: Lesesenteret.

Powered by Labrador CMS