Lærere mener elevene lærte mindre under hjemmeskolen

Lærere i videregående skole i Trøndelag er bekymret for oppfølgingen av elevene, og mener deres faglige utbytte var mindre i perioden med fjernundervisning.

Publisert

Det kommer frem i en undersøkelse Utdanningsforbundet i Trøndelag har gjennomført blant sine 1500 medlemmer i videregående skole. 40 prosent av de spurte svarte på undersøkelsen, som ble utført den siste uken i april.

Resultatene viser at

  • 85 prosent av lærerne opplever dårligere jobbmestring og at det faglige samarbeidet blir svakere.
  • 9 av 10 lærere ved videregående skoler i Trøndelag mener at elevenes utbytte av den digitale fjernundervisningen er dårligere enn undervisning som ble gitt før skolene stengte, mens 1 av 10 mener den er noe bedre.
  • 9 av 10 er bekymret for oppfølgingen av sårbare og utsatte elever, hele 35 prosent er betydelig bekymret.
  • 8 av 10 rapporterer om større eller betydelig større arbeidsbelastning.
  • 85 prosent føler de mestrer jobben dårligere hjemmefra, nesten 10 prosent av dem sier «betydelig dårligere». De siste 15 prosentene mener de presterer noe bedre fra hjemmekontoret.
  • 9 av 10 mener at muligheter for faglig-pedagogisk og kollegialt samarbeid er dårligere, en fjerdedel av dem igjen sier at det er betydelig dårligere. Den siste ti-prosenten klarer seg noe bedre.
  • Halvparten mener at tilretteleggingen fra arbeidsgiver for hjemmekontor og hjemmeundervisning er akseptabel eller tilstrekkelig, 3 av 10 sier den er god og 13 prosent sier svært god. Bare bortimot 7 prosent sier at tilretteleggingen har vært dårlig.
  • Bare 1 av 10 er misfornøyde med informasjonen de har fått fra skoleledelsen.

Les også: Silvia trives på skolen, men synes hun lærer mest hjemme

Tirsdag la Utdanningsforbundet Trøndelag frem resultatene for hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i fylkeskommunen. De ber fylkesrådmannen bruke dem i evalueringer og i arbeidet med å tilrettelegge av lærernes arbeidsmiljø.

- Det er viktig at arbeidsgiver vet hvordan situasjonen vi er i slår ut for elever og lærere og tar hensyn til dette, uttaler Ståle Bonsaksen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trøndelag på forbundets hjemmesider.

Powered by Labrador CMS