– Vi så helt klart at de språksvake elevene våre tapte en del faglig, sier rektor Hilmar Flatabø.
– Vi så helt klart at de språksvake elevene våre tapte en del faglig, sier rektor Hilmar Flatabø.

– Viktigheten av at barn får være på skolen må ikke undervurderes

Utdanningsnytt møtte rektor på Tøyen skole timer etter beskjeden om å stenge ned. Da var han bekymret for elevene han måtte sende hjem. Det viste det seg at han hadde grunn til.

Publisert Sist oppdatert

– Noe av bekymringen jeg hadde den dagen, slo jo til. Dessverre, sier Hilmar Flatabø (42).

Han er rektor ved Tøyen barneskole øst i Oslo sentrum.

12. mars 2020 hadde han ikke noe annet valg enn å gjøre som regjeringen sa: Stenge skolen, sende elever hjem. 62 prosent av elevene ved skolen bor i lavinntektshusholdninger, og flere elever strever med norsk.

Den gangen sa han: – Liten leilighet, mange søsken og stor fattigdom er situasjonen for mange av våre elever. Skolestenging rammer dem voldsomt.

Hilmar Flatabø (42)

Stilling: Rektor ved Tøyen skole i Oslo.

Allerede samme dag som skolene stengte i fjor vår, advarte Flatabø mot konsekvensene i et intervju med Utdanningsnytt.no.

Flatabø mener at han nå kan si at han hadde rett:

– At skolen ble stengt helt ned, ser vi i etterkant har vært uheldig for noen av våre elever. Elevene ville gjerne komme tilbake. De syntes det var dumt ikke å få gå på skolen.

Dårlig nett og foreldre som må jobbe

Utdanningsnytt har snakket med flere ansatte i skoler og barnehager om året som har gått og hvilke erfaringer de har gjort seg. (Se alle artiklene i bunnen av saken).

Flatabø mener hjemmeundervisningen fikk konsekvenser faglig sett.

– Etter de ni ukene med hjemmeskole i vår så vi at det var elever som hadde hatt en bedre utvikling med undervisning på skolen, sier han.

Han er imponert over skolens foreldre.

– Både over tålmodighet, og innsats, da skolen stengte, sier Flatabø.

– De mest ressurssterke elevene håndterte det bra, men forskjellene ble store. Under hjemmeskolen opplevde lærerne at noen få elever falt av.

Han forteller at lærerne synes det er lettere å følge opp elever i klasserommet enn digitalt.

– De språksvake elevene våre så vi helt klart at tapte en del faglig, sier Flatabø.

Strakk seg langt

I januar kom det ny melding om rødt skolenivå i Oslo. Også barneskoleelevene måtte holde avstand.

– Etter å ha sett og hørt hvordan barna ble rammet i fjor vår, strakk vi oss langt for at alle skulle få være på skolen så mye som mulig, forteller Tøyen-rektoren.

Elevene ble delt inn i mindre grupper, spredd i alle rommene i den store, gamle skolen. Slik slapp elevene hjemmeundervisning.

– Alle var på skolen hver dag. De fleste hadde like lange dager som vanlig. Vi ser jo at elevene gjerne vil være på skolen og på aktivitetsskolen (skolefritidsordningen i Oslo, red. anm.). De drar ikke hjem før de må.

Bør evalueres

Flatabø skryter gjerne av jobben lærerne har gjort det siste året. Han mener mange har jobbet for mye; fulgt opp elever og svart på meldinger sent og tidlig: – Mange lærere kunne ha jobba og jobba og jobba, men det er ikke bra. Man blir utslitt av å være i krisemodus over lengre tid. sier han.

Som rektor var det hans jobb å få lærerne til å begrense seg:

– Man jobber til arbeidsdagen er slutt, og så skal man ta fri, sier han.

Flatabø håper pandemitiltakene evalueres. Da er det én ting Tøyen-rektoren vil si til myndighetene.

– Viktigheten av å være på skolen må ikke undervurderes. Barn trenger faste rammer i hverdagen, å få møte andre og ha noe å gå til.

Pandemien i verden

Powered by Labrador CMS