Flere lærerstudenter stryker på grunn av koronapandemien

I fjor høst strøk 32 prosent av lærerstudentene ved nasjonal deleksamen i matematikk. Våren 2020 strøk 13,4 prosent på samme eksamen.

Publisert Sist oppdatert

Studentene som hadde vært oppe i nasjonal deleksamen i matematikk, studerer for å bli lærere for første til sjuende klasse. Det var nettavisa Khrono som skreiv om dette først.

«Alt tyder på at pandemien har fått konsekvenser for læringsutbyttet til lærerstudentene», skriver Nokut på sine hjemmesider, som en kommentar til økninga i tallet på studenter som stryker. Det er Nokut som har laga eksamenene.

Snittkarakteren ned

For studentene som utdanner seg til å undervise fra femte til tiende trinn i grunnskolen, strøk 8,3 prosent strøk våren 2020.

Les denne: Handal vil forby bruk av ukvalifiserte i undervisningen

Av dem som tok eksamen høsten 2020, strøk 22,1 prosent. De som går opp til denne eksamenen, er studenter som skal bli matematikklærere.

For begge gruppene lærerstudenter gikk snittkarakteren ned med nesten en hel karakter mellom vår og høst, melder Nokut.

Pandemien viktig

På nettsidene understreker Nokut-direktør Kristin Vinje at talla for karakterer og stryk i de to eksamenene ikke er gjennomanalysert, og at det er grunn til å tro at smitteverntiltak og digital undervisning ikke er hele grunnen til de høye stryktalla.

Hun peiker for eksempel på at de som strøk i vår har prøvd seg igjen i høst, og at det vil påvirke talla. Men at pandemien er en viktig del av forklaringa, er hun sikker på. Vinje viser blant anna til at de har sett samme utviklinga ved deleksamen i sjukepleierutdanninga.

Senker ikke krava

Hun understreker at hun godt forstår at både studenter og forelesere har hatt et vanskelig år, og at det gjenspeiler seg i de relativt svake eksamensresultata.

– Likevel kan vi ikke senke de faglige krava til utdanninga for så viktige yrker som grunnskolelærer og sykepleier, sier Kristin Vinje.

Før nasjonale delprøver i matematikk i lærerutdanninga våren 2020 hadde det vært en pause for slike eksamener i noen år. Det er derfor vanskelig å sammenlikne eksamensresultata fra i vår med tidligere resultat.

Nasjonale deleksamener

Kunnskapsdepartementet har gitt Nokut oppdraget med å lage nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanninga, i sjukepleierutdanninga og i bachelorgraden for revisjon og regnskap.

Formålet med eksamenene er å gi informasjon om studentenes kunnskapsnivå, gi fagmiljøa mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet.

Powered by Labrador CMS