Det eneste som trengs, er at Høyre får velgernes tillit til å overta makten i Oslo, slik at Osloskolen kan komme på rett kjøl igjen, skriver Eirik Lae Solberg. Foto: Regjeringen.no

Osloskolen på rett kjøl igjen

Debatt: Før man beskylder andre for å lyve, må man selv sørge for å ha sitt på det tørre.

Publisert Sist oppdatert

Det har ikke Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra SV. I Utdanningsnytt virvler hun opp så mange uriktige påstander, både om sin egen og Høyres politikk, at det vil ta for lang tid å tilbakevise dem alle. Det som virkelig er alvorlig, er at Osloskolens øverste politiske leder umulig kan ha tatt seg bryet med å sette seg inn i skolenes budsjetter før hun kaster seg over tastaturet og fyrer løs.

Tidligere i år uttalte rektor ved Vinderen skole til Aftenposten at skolen ikke oppfylte lærernormen for skoleåret 2018-2019, og heller ikke kommer til å gjøre det kommende skoleår. «Vi fikk cirka 400.000 kroner i fjor til å ansette, men pengene bidrar bare til at vi kan beholde de lærerne vi allerede har» sa han blant annet og viste til budsjettkuttet som bystyret påførte skolen året før. Aftenpostens gjennomgang viste at 94 av 138 skoler ikke oppfylte lærernormen forrige skoleår. Thorkildsen påstår at rektor tar feil. Både om skolens økonomiske rammer forrige skoleår, og det kommende. En forklaring kan være at Thorkildsen har bedre innsikt i skolens budsjetter enn skolens egen rektor, og at Aftenposten opererer med helt feil tall. En annen forklaring kan være at hun uttaler seg mot bedre viten og dermed feilinformerer. Jeg heller mot det siste. Særlig fordi hun også hevder at «alle skoler som lå under lærernormen, også Vinderen, har fått særskilte tildelinger slik at de kan ansette nok lærere.» Det tok oss én telefon til skolen for å få mistanken bekreftet. Heller ikke dette skoleåret vil skolen oppfylle lærernormen.

Det er åpenbart at SV-byråden er provosert over at Høyre, i motsetning til byrådet hun representerer, prioriterer å styrke skolebudsjettene. I den siste Publikumsundersøkelsen som byrådet selv har bestilt, svarer nå 54 prosent av brukerne at de er fornøyd med ungdomsskolen i Oslo. Det er ned 7 prosentpoeng siden den forrige undersøkelsen som ble gjennomført i 2014, og 3 prosentpoeng i forhold til undersøkelsen i 2010. Sagt på en annet måte; 10 års hardt arbeid med å gi ungdomstrinnet i Oslo et løft er radert ut siden Raymond Johansen ble byrådsleder.

Derfor går Høyre til valg på 10 konkrete grep for å gi ungdomsskolen et sårt etterlengtet løft slik at elevene skal trives bedre og lære mer. Vi styrker ungdomsskolenes budsjetter med 83 millioner kroner slik at tiltakene kan følges opp i praksis. I tillegg styrker vi skolebudsjettene for grunnskolen med 133 millioner kroner ved at vi innfører en nedre grense for hva en skole skal kunne driftes for, og vi øker elevsatsen med 1000 kroner per elev. Det sikrer at alle skoler i Oslo får mer penger. Det eneste som trengs, er at Høyre får velgernes tillit til å overta makten i Oslo, slik at Osloskolen kan komme på rett kjøl igjen.

Powered by Labrador CMS