Høyre mangler all troverdighet når de lover midler til skolen. Det eneste de har gjort, er å kutte, skriver Inga Marte Thorkildsen. Foto: Bo Mathisen

Høyres skolevalgflesk står til stryk

Debatt: Tillit og troverdighet får man av det man gjør. Og Høyre har ikke gjort annet enn å kutte, skriver Inga Marte Thorkildsen.

Publisert Sist oppdatert

Høyres Eirik Lae Solberg presenterer skolevalgflesket sitt i et innlegg i Utdanningsnytt 5. august. Det er imidlertid to åpenbare problemer som melder seg:


1) Høyre mangler all troverdighet når de lover midler til skolen. Det eneste de har gjort er å kutte. 2) Høyre lyver om byrådets skolebudsjetter og unndrar sannheten: det rødgrønne byrådet har økt skolebudsjettene med 400 millioner kroner.

Høyre mangler troverdighet

Det er påfallende at Høyre ved inngangen til valgkampen plutselig finner ut at de skal bruke mer penger på skole, når de ikke gjorde det i løpet av de 18 åra de styrte Oslo. Tvert imot kutta Høyre-byrådet systematisk i skolebudsjettene og ga Oslo landets dårligste lærerdekning. Bare de siste fem åra Høyre hadde makt, kutta de 350 millioner kroner strupet med det Osloskolen. Så ivrig var Høyre i skolekuttene sine at de innførte en 80 % -regel i skolen: Under Høyre fikk skolene bare tilført 80 % av kostnadene ved økt elevtall. På denne måten styrte de med dobbeltkutt i skolene. Dette er den direkte grunnen til at skoler både øst og vest i byen opplevde altfor trange budsjetter.

Høyre har heller ikke fortalt hvor de skal finne penger til skoleløftene sine fra. Et parti som aldri har klart annet enn å redusere skolebudsjettene når de styrer, mangler all troverdighet når de kommer med valgflesk i sommervarmen når kommunevalgkampen sparkes i gang. Tillit og troverdighet får man av det man gjør. Og Høyre har ikke gjort annet enn å kutte.

Det rødgrønne byrådet arvet en osloskole som var kutta til beinet i 2015, og vi startet snuoperasjonen med det samme. Vi har fjernet 80 % -regelen, vi har økt grunnfinansieringen, vi har ansatt de 200 ekstra lærerne vi lovet og med det satset ekstra på 1.-4.-klassingene. Vi har innført spesielle satsinger både på ungdomstrinnet og videregående skole og vi har brukt mange titalls millioner kommunale midler på å sikre lærernormen på hver eneste skole fordi Høyreregjeringen underfinansierer reformen de er tvunget til å vedta. Til sammen gjør dette at skolebudsjettene i Oslo nå er mer enn 400 millioner kroner større enn da Høyre styrte.

Løgn om byrådets budsjetter

Solberg skriver i sitt innlegg at byrådet betrakter Osloskolen som en «salderingspost». Dette er direkte løgn. De årlige skolebudsjettene i Oslo er som sagt 400 millioner større nå enn da velgerne kastet Høyre ut av byrådskontorene for fire år siden. Dette bør Solberg vite ettersom han er bystyrerepresentant og har vært med i behandlingen av samtlige budsjetter det er snakk om.

Videre hevder han at skjevfordelingen til de skolene med størst behov har økt og gått på bekostning av skolene med de strammeste budsjettene. Også det er feil. Det er riktig at det rødgrønne byrådet satser ekstra ressurser på de skolene der levekårsutfordringene er størst. Og det skal vi fortsette å gjøre, for det er helt avgjørende at alle barn har likeverdige muligheter uavhengig av foreldrenes lommebok og utdanningsnivå. De økende sosiale forskjellene i Oslo er et av vår tids aller største problemer, og det er nærmest alarmerende at Høyre kan gjøre seg til motstandere av vår politikk mot forskjells-Oslo.

Men vi har samtidig økt budsjettene til alle skoler i hele byen. Oppsummert treffer det rødgrønne byrådets økning i budsjettene på 400 mill. slik:

· 174 millioner fordeles likt til alle skoler etter elevtall (økt grunnfinansiering, full kompensasjon for økt elevtall, ekstrasatsing på ungdomsskolene).

· 160 millioner går i hovedsak til skoler øst i byen der levekårsutfordringene er størst (200 ekstra lærere og ekstrasatsing på videregående skoler).

· 68 millioner går i hovedsak til skoler vest i byen som hadde lavest lærerdekning (kommunale midler til lærernormen).

Lae Solberg hevder at Vinderen skole ikke har fått oppfylt lærernormen på grunn av venstresidens budsjettkutt. Igjen direkte feil. For det første fordi vi, som vist over, har styrket budsjettene kraftig. For det andre fordi alle skoler som lå under lærernormen, også Vinderen, har fått særskilte tildelinger slik at de kan ansette nok lærere.

Vi har med andre ord vist at et byråd som faktisk satser på skole og er villige til å prioritere skole også når det kommer til budsjettbehandling og fordeling av penger, klarer to ting på en gang: øke alles budsjetter og ansette flere lærere samtidig som vi satser ekstra der utfordringene og behovene er aller størst.

Det er denne politikken og disse satsingene vi ber om velgernes tillit til å videreføre.

Powered by Labrador CMS