Vinderen skole er en av flere Oslo-skoler som ikke oppfylte lærernormen i forrige skoleår, og heller ikke kommer til å gjøre det kommende skoleår på grunn av venstresidens budsjettkutt, skriver Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Høyre går til valg på en historisk styrking av skoleøkonomien

DEBATT: Mens byrådet betrakter Osloskolen som en salderingspost, mener Høyre hver krone brukt på skole er en investering i barnas og vår felles fremtid.

Publisert Sist oppdatert

Allerede før Ap-byrådet i Oslo vedtok å gjennomføre en smertefull skjevfordeling av Osloskolens finansieringssystem høsten 2017, advarte 22 rektorer mot konsekvensene. «Vi er svært opprørte og bekymret for konsekvensene av dette forslaget fra byrådet dersom det blir vedtatt. Det vil bety en drift av skolene som er uforsvarlig sett i lys av kravene fra opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring», skrev de i Aftenposten. Byrådets forslag fikk flertall i bystyret med støtte fra Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt.

Vedtaket har fått konsekvenser for mange av skolene i Oslo som allerede driftes billigst i landet. Det er ikke mer å kutte, men byrådet viser ingen nåde. Situasjonen er alvorlig, og jeg er glad MDG-politikeren Terje Bjøro deler min bekymring for den økonomiske situasjonen for Osloskolen. På Utdanningsnytt.no ber han meg dokumentere hvor opplæringsloven brytes, «av hensyn til elever og foresatte og skolens ledelse».

Vinderen skole er en av flere Oslo-skoler som ikke oppfylte lærernormen i forrige skoleår, og heller ikke kommer til å gjøre det kommende skoleår på grunn av venstresidens budsjettkutt. Rektor Tore Hauge sa til Aftenposten i mars: «Vi har råd til å ha én lærer pr. klasse i alle timer. Men vi har råd til fint lite annet. Det er forbausende hvor bra det går, men det er åpenbart at vi svikter etter lovens bestemmelser om tilpasset undervisning.»

133 millioner mer til skolene med Høyre

Dette er alvorlig. Høyre vil derfor styrke skolebudsjettet i barneskolen med 133 millioner kroner neste år. Det tilsvarer 180 lærerårsverk, men vi mener Tore Haugen og andre dyktige rektorer selv skal velge hvordan de vil bruke de ekstra midlene. Noen skoler trenger en miljøterapeut, noen en skolepsykolog, mens andre kanskje ønsker å ansette en kokk eller kjøpe nettbrett til elevene. Vi gir mer til alle, i motsetning til byrådet som tar fra de som har minst.

Høyre vil bruke 46 millioner kroner på å øke elevsatsen med 1000 kroner per elev. Dermed får alle barneskoler i Oslo mer å rutte med. I tillegg vil vi sette av 87 millioner kroner til å innføre en nedre grense for hvor billig en Oslo-elev kan være. Den grensen mener Høyre, i likhet med Deloitte som har utredet spørsmålet, bør være 74.000 kroner per elev. I dag driftes 44 Osloskoler for et lavere beløp. Noen for 10.000 kroner mindre per elev. Det er uholdbart. Derfor trenger Bjøro og andre med brennende engasjement for Osloskolen at Høyre vinner valget i september. Da kan Osloskolen fortsette å utvikles slik at vi fremdeles skal ha landets mest motiverte og kunnskapsrike elever.

Powered by Labrador CMS