Hvis vi skal beholde de lærerne vi har, hente tilbake de som ikke arbeider i skolen og rekruttere nye, kan ikke arbeidstiden i skolen bli mindre fleksibel, skriver innsenderen.
Hvis vi skal beholde de lærerne vi har, hente tilbake de som ikke arbeider i skolen og rekruttere nye, kan ikke arbeidstiden i skolen bli mindre fleksibel, skriver innsenderen.

Ikke rør lærernes frihet, KS

Debatt: Skal vi beholde de lærerne vi har, kan ikke arbeidstiden i skolen bli mindre fleksibel.

Publisert Sist oppdatert

I november og desember skal KS og lærerorganisasjonene forhandle om særavtale SFS 2213 Arbeidstid skole. Som lokalpolitiker har jeg klare forventninger til at hovedstyret i KS ikke binder mer av lærernes arbeidstid til skolen.

Koronapandemien har vist oss at et fleksibelt arbeidsliv er kommet for å bli. Da kan ikke KS gå i motsatt retning. Et fleksibelt arbeidsliv vil være av stor verdi for ansatte, og gjøre kommuner og fylkeskommuner til mer attraktive arbeidsgivere. Skal vi beholde de lærerne vi har, hente tilbake de som ikke arbeider i skolen og rekruttere nye, kan ikke arbeidstiden i skolen bli mindre fleksibel.

Den finske skolen scorer på topp i internasjonale tester år etter år, og har derfor lenge blitt sett som et foregangsland. I Finland har lærerne høy grad av frihet og medbestemmelse, og samfunnet erfarer at ved å gi lærerne tillit og profesjonell frihet som essensielt for å skape en god skole. For mye kontroll av lærerne skaper bare mistillit, da er ikke mer bunden tid for lærerne i Norge veien å gå.

Lærernes kontorforhold

Mange skoler har ikke gode kontorforhold. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse fra 2018 hvor 5200 lærere svarte, viste at hver tredje lærer i videregående skole er misfornøyd med kontorarbeidsplassen. Fire av ti i grunnskolen mener det samme. Det vil bli veldig dyrt for kommunene og fylkene om de skal tilfredsstillende arbeidsplasser for alle lærerne.

Bladet Utdanning ba i 2014 rådgivende ingeniører i byggøkonomi i firmaet Bygganalyse AS om å regne ut hva det vil koste å bygge 40.000 nye kontorplasser, som det da ble ansett å være behov for. Et grovt overslag viste at regninga da ville blitt cirka 14 milliarder kroner.

KS sine tidligere argument for å binde mer av lærernes arbeidstid til skolen har vært mer kollektiv profesjonsutvikling. En slik form for kontroll og ovenfra-og-ned-holdning er mistillit til en høyt utdannet yrkesgruppe. For er det noe koronapandemien har vist oss, så er det at lærerne både vil og kan utvikle seg sammen.

Kommunene og fylkeskommunene trenger ikke mer styring over lærerne. Dette er et tydelig signal KS må forstå. Vi rekrutterer flere lærere og utvikler en god skole ved å gi lærerne frihet, tillit, medbestemmelse og respekt, ikke med mer pålegg og styring.

Powered by Labrador CMS