Utdaningsforbundet mener ekspertgruppen som har sett på smittetiltak i skoler og barnehager har glemt lærernes trygghet.
Utdaningsforbundet mener ekspertgruppen som har sett på smittetiltak i skoler og barnehager har glemt lærernes trygghet.

Utdanningsforbundet mener lærernes trygghet er glemt i smittevernrapport

Ekspertgruppen som har sett på smittetiltak i skoler og barnehager, har hoppet bukk over lærernes situasjon, mener Utdanningsforbundet.

Fredag la regjeringens ekspertgruppe fram en rapport om konsekvenser av korona-smitteverntiltak i barnehager og skoler. Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener at arbeidsmiljøet og tryggheten til lærerne i barnehage og skole er nærmest fraværende i rapporten.

– Rapporten behandler ikke læreres helse, herunder psykiske helse, sier han til NTB.

Han sier forbundet får mange henvendelser om at kravene i arbeidsmiljøloven om et forsvarlig arbeidsmiljø ikke følges ved alle skoler og barnehager.

– Mange lærere står derfor i en svært krevende situasjon over tid, sier Handal.

Les også: Lærere i videregående skole er bekymret, men tar ansvar

Advarer mot stenging og rødt nivå

I rapporten advarer utvalget mot å stenge skolene selv om koronasmitten nå øker mest hos 13-19-åringer. Dette på grunn av de alvorlige konsekvensene det kan ha for mange barn og unge. Gruppen advarer også mot å heve beredskapsnivået til rødt, som innebærer strenge begrensninger i skole- og barnehagehverdagen.

De mener rødt nivå i skoler og barnehager ikke bør innføres før man har prøvd med tiltak andre steder i samfunnet for å redusere smitten.

– Vi er selvsagt enig med ekspertgruppen i at det er et mål å holde skoler og barnehager åpne så langt det er mulig, og at det skal være strenge krav før en går fra gult til rødt smittevernnivå, sier Handal.

– Samtidig er det vår jobb å påpeke at ekspertgruppa ikke har vektlagt betydningen av at lærere og ledere i barnehage og skole har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygghet i arbeidet, sier Handal.

Les også: Ekspertutvalg: Ekstramidler til kommunene bør øremerkes skoler og barnehager

Vanskelig med avstand

– Jeg kan ikke se at våre innspill om kobling mot arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid er fulgt opp eller kommentert, sier han.

I sitt innspill til ekspertgruppen skriver forbundet at de har fått mange bekymringsmeldinger om sviktende smittevern på skolene. Dette gjelder blant annet manglende avstand mellom lærere og elever og kollegaer, mangel på vikarer, økt sykefravær, overfylte arbeidsrom og klasserom og for liten bruk av relevante smittevern tiltak.

Forstår bekymringen

Hege Nilssen, som er direktør i Utdanningsdirektoratet og leder for utvalget, har forståelse for lærernes bekymring.

– Det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, tilsier ikke at lærere er mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper, men ekspertgruppen har forståelse for lærernes bekymring. Vi har derfor vært opptatt av å oppfordre til god dialog og involvering av lærere for å finne gode løsninger lokalt, slik at smittevernet blir best mulig ivaretatt for både elever og lærere, sier hun i en kommentar.

En av anbefalingene fra utvalget er at deler av ekstramidlene til kommunene øremerkes barnehager og skoler for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS