Ekspertutvvalg mener ekstramidler til kommunen bør øremerkes barnehager og skoler.

Ekspertutvalg: Ekstramidler til kommunene bør øremerkes skoler og barnehager

Et ekspertutvalg anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene, øremerkes barnehager og skoler for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

I en rapport som ble lagt fram fredag morgen, skriver utvalget at de har fått tilbakemeldinger fra organisasjoner som tyder på at mange barnehager og skoler ikke har fått tilført ekstra midler.

Tilbakemeldingene tyder på at barnehager og skoler for eksempel ikke setter inn vikarer fordi de er usikre på om de får dekket ekstrautgiftene dette medfører.

– Dermed vil det dokumenterte kostnadsnivået til barnehager og skoler ikke vise det faktiske behovet for ressurser knyttet til koronapandemien, skriver utvalget i rapporten.

Les også: Store forskjeller i hvordan kommunene prioriterer barn

Leverte rapport fredag

Ekspertgruppen, som i sin rapport vurderer hvordan smitteverntiltakene har påvirket skoler og barnehager, består av direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, direktør Mari Trommald i Bufdir, overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet og avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS sier til NTB at KS og regjeringen har dokumentert at kommunene vil bruke rundt 800 millioner kroner på smitteverntiltak i skoler og barnehager etter at de gjenåpnet i vår.

– Det viser at kommunene både setter inn vikarer og gjør andre omfattende smitteverntiltak, sier Gram.

Les også: Tromsø har brukt 300 millioner kroner på koronapandemien

KS vil ikke ha detaljstyring

Ifølge Gram kan enkelte kommune likevel være usikre på om de får dekket sine faktiske kostnader, selv om regjeringen lover at det skal gis kompensasjon som dekker de gjennomsnittlige kostnadene på nasjonalt nivå.

– Det er store variasjoner i hvilke utgifter kommunene har hatt, og dette endrer seg fra uke til uke. Løsningen på dette er likevel ikke en statlig detaljstyring av hvordan midlene fordeles, men å sikre at kommunene får dekket faktiske totalkostnader slik at de har trygghet for å kunne iverksette de tiltakene som trengs, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS