– Barna kjærlighet og nærhet, slik at de føler seg sterke, elsket og selvstendige, skriver Knut Løken.
– Barna kjærlighet og nærhet, slik at de føler seg sterke, elsket og selvstendige, skriver Knut Løken.

Trengs det flere spesialpedagoger i barnehagen?

Debatt. – Vennskap og leik fører til et godt selvbilde og robuste barn.

Publisert

Barnehagebarn trenger omsorg, leik, læring og danning, ifølge barnehageloven. Professor i barnehagepedagogikk, Berit Bae, som har utdannet barnehagelærere i mer enn førti år, har sikkert tenkt gjennom dette tusenvis av ganger: Hva er det nå egentlig barn trenger i barnehagen? Hun uttalte til «Første steg» (nr. 3/2017) at «det er tre viktige temaer som er verdt å ta vare på i den nordiske barnehagemodellen: relasjoner, lek og natur».

Og det er vel det de trenger, også de barna som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. For eksempel Hannah, som var omtalt i Utdanning nr. 9/2020.

Barna trenger omsorg og gode relasjoner til de andre barna og til voksne i barnehagen. De trenger kjærlighet og nærhet, slik at de føler seg sterke, elsket og selvstendige. I disse korona-tider har barnehagene vært organisert på en litt annen måte, og kanskje mange barnehagebarn har kjent kjærligheten og nærheten mer enn ellers. I hvert fall har noen barnehageledere tenkt at vi kan fortsette med korona-organisering også etter korona-tiden.

Les også: «Foreldre er lei av å måtte slåss for å få et godt tilbud»

Barna trenger å øve seg på å leike. De trenger venner.

I Molde kommune var vennskap satt på dagsorden i lang tid – en tok «vennskap på ramme alvor». Mange av barna som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp, har ekstra behov for hjelp til å komme inn i leiken og få seg venner i barnehagen. Dette har barnehagelærerne mye kompetanse på!

Vennskap og leik fører til et godt selvbilde og robuste barn. Også i skolen er det mange barn som trenger hjelp til å få gode relasjoner, kjærlighet og nærhet, og som trenger hjelp til å komme inn i leiken.

Språk- og kommunikasjonsvansker er den vanligste utfordringen. Hva fremmer språkutviklingen best? «Musiske aktiviteter, god samtale, samvær omkring tekst og allsidig leik» skriver Anne Høigård i boka «Barns språkutvikling». Dette har barnehagelærerne mye kompetanse på!

Les også: Forskere etterlyser mer spesialpedagogikk i utdanningen av barnehagelærere

Også de flerspråklige barna i barnehagen trenger hjelp. De skal snakke morsmål hjemme og norsk i barnehagen. De trenger å bli dratt med inn i leiken med de andre barna, de må bli sett og ha gode relasjoner.

Vi trenger ikke flere spesialpedagoger i barnehagen. Spesialpedagogikken kommer fra en tradisjon med mer opplæring som mål. Men jobben med de barna som trenger noe ekstra, må gjøres. Det må lages planer, og det må settes av tid til arbeidet.

Powered by Labrador CMS