Barn kan gjerne lære enkel fekting i barnehagen, mener psykiater Anne Kristine Bergem. Psykolog Elisabeth Gerhardsen tror derimot de fleste barnehagebarn vil bruke sverdet til å stikke andre med. Foto: Imgorthand / iStock
Barn kan gjerne lære enkel fekting i barnehagen, mener psykiater Anne Kristine Bergem. Psykolog Elisabeth Gerhardsen tror derimot de fleste barnehagebarn vil bruke sverdet til å stikke andre med. Foto: Imgorthand / iStock

Psykiater: – Barnehager bør arrangere våpendag

– Barnehagene burde ha en våpendag, der barna lærer seg å forholde seg til lekevåpen og bruke dem på riktig måte, foreslår psykiater Anne Kristine Bergem. Hun mener det vil gjøre gutter bedre kjent med sin egen maskulinitet.

Tanken om våpendag fikk psykiater Anne Kristine Bergem da sønnen hennes var liten og gikk i barnehage. Det var «ha med»-dag, og det eneste han ville ha med seg, var lekevåpen. Barnehagen nektet ham det.

– Han var veldig opptatt av våpen og Kaptein Sabeltann. Da han ikke fikk ha med våpen, ville han ikke ha med noe i det hele tatt, forteller psykiateren, som har mange års erfaring fra psykisk helsevern og blant annet er leder av Norsk psykiatrisk forening og fagrådgiver i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Hun sa til de ansatte at de burde ha våpendag.

– De fleipa og lo litt av det, men jeg tulla ikke, minnes Bergem.

Hennes inntrykk er at behovet for å normalisere synet på våpen og lekeslåssing i barnehager er like aktuelt i dag.

 

– Lekeslåssing er viktig

– Jenter og gutter leker, generelt sett, på ulikt vis. For jenter handler det mer om interaksjoner og relasjoner, mens guttene mer tumler rundt sammen. Kvinner kan oppfatte guttenes tumlelek som mer aggressiv enn hva menn gjør, og derfor kan de ofte gripe inn for å stoppe den. Men å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer, sier psykiateren.

Hun mener samfunnet av i dag stiller store krav til menn, de skal både vise omsorg og være tøffe.

– Det er ikke så lett for gutter å finne gode måter å være mann på. Da blir barnehage og skole ekstra viktig. Vi må sørge for at gutter kan bli kjent med sin egen maskulinitet. Å åpne opp for større aksept av lekevåpen og lekeslåssing kan bidra til det, mener Bergem.

 

Teste ut grenser

Innholdet i en våpendag kunne for eksempel være å lære barna to skritt i fekting, eller å skyte på blink med pil og bue. Barna bør lære at de ikke skal sikte på andre mennesker når de har lekevåpen i hendene, og at det finnes riktige og gale måter å bruke våpen på. 

– Ettersom barn tidlig ser krig og kamphandlinger på tv, må man forklare hva krig er. Våpen i krig brukes for å få makt. Dessverre skades noen, selv om man også der prøver å ha regler. Barn må få informasjon også om vanskelige temaer. Det er et poeng at lekevåpen er nettopp leker og ikke likner ekte våpen, slik at det ikke blir forvirring mellom lek og virkelighet.

 

Handler ikke om aggressivitet

– Vil ikke det å oppmuntre til bruk av våpen og lekeslåssing kunne føre til mer aggressiv oppførsel?

– Når man er sint, da slåss man på ordentlig. Lekeslåssing har ikke noe med aggressivitet å gjøre. Faktisk viser det seg at gutter som lekeslåss, ofte er mer sosialt orienterte.

– Mange barnehager har forbud mot å bruke leke-våpen. Har pedagogene misforstått?

– Jeg tror det er godt ment, og at de har de beste intensjoner. Vår første assosiasjon til våpen er krig. Men vi løser ingenting med å forby våpen. Det er bedre å ta inn våpen og lære å bruke dem på riktig måte. Vi mennesker kan gjøre skade med ord også, men vi kan jo ikke forby noen å snakke for det.

 

Powered by Labrador CMS