Utvikling av norskeksamen skjer i lukkede rom

Debatt: Vi vet ingenting om hva som vil møte elevene til avgangseksamen.

Publisert

Digitalisering av eksamen i matematikk har fått mye oppmerksomhet den siste tida. Det har vært pekt på at lærere og fagmiljøer ikke blir tilstrekkelig involvert i utarbeiding av ny eksamen, og det blir antydet at involverte fagmiljøer har fått så trange rammer for sine anbefalinger og vurderinger at det går ut over eksamens faglige legitimitet.

Også eksamen i norsk er i spill. Eksempeloppgaver til avgangseksamen på vg3 kommer først en gang i løpet av høsten 2021. Men ny læreplan i norsk er allerede innført i videregående skole! Vi vet ingenting om hva som vil møte elevene til avgangseksamen i faget vi nå er godt i gang med.

Utviklingen av ny læreplan (fagfornyelsen) har vært forbilledlig åpen og demokratisk. Fagmiljøer og lærere har blitt involvert i flere runder, høringsprosessene har vært grundige og påvirkningsmulighetene reelle. Når det gjelder eksamen, skjer prosessen derimot i lukkede rom. LNU ønsker større åpenhet om ny eksamen og at lærere, organisasjoner og forskere inviteres til åpen refleksjon og diskusjon om beslutningene som skal tas.

Les også: Trenger norske elever eksamen i enda flere fag?

Vi vet helt sikkert at eksamen har en sterk tilbakevirkende kraft på undervisningen. Eksamen kan derfor ikke vurderes isolert, men må utformes slik at den sikrer en god implementering og realisering av fagfornyelsen.

Viktige begreper i fagfornyelsen er dybdelæring og utforskning, og det nye kompetansebegrepet vektlegger forståelse, refleksjon og evne til kritisk tenkning. Over flere år lærer elevene i norskfaget å skrive lengre, grundige og stadig mer sammensatte og komplekse tekster. På studieforberedende programområde fremhever fagfornyelsen utforskende essay, fagartikler og retoriske analyser. Med tanke på eksamens tilbakevirkende kraft, mener vi at elevene til eksamen må prøves i sjangrene som fremheves i læreplanen.

Utdanningsdirektoratet har (etter forespørsel) opplyst LNU om at eksamen i norsk skriftlig kommer til å inneholde minimum tre skriveoppgaver, og at oppgavene skal utformes slik at hver av dem måler ulike ferdigheter og kompetanser.

Vi er derfor bekymret for å ende opp med en eksamen der delferdigheter måles hver for seg og summeres opp i et regnestykke til slutt. Bør ikke eksamen på vg3 heller innebære oppgaver som i kompleksitet og omfang peker videre mot høyere utdanning?

Sidemålseksamen er et tema som i seg selv fortjener en åpen, grundig og involverende debatt. Ingen vet om Udir for eksempel ønsker å åpne for bruk av oversettelsesteknologi (som apertium) til eksamen, noe som vil gi store konsekvenser for undervisningen i sidemålet. Denne diskusjonen må også ut i åpent lende mens det fortsatt er tid til å diskutere og påvirke beslutninger.

Kanskje blir norsklærere positivt overrasket over forslagene til ny eksamen når de kommer, men nå lever elever og lærere i uvitenhet og usikkerhet. LNU etterlyser åpenhet og større involvering av lærere, organisasjoner og fagmiljøer.

Powered by Labrador CMS