Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener regjeringen kommer med tomme løfter i statsbudsjettet.
Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener regjeringen kommer med tomme løfter i statsbudsjettet.

STATSBUDSJETTET 2021

– Regjeringen sender en dyster beskjed til alle landets skoler og barnehager

– Regjeringen legger ikke pengene på bordet for å kompensere kommunesektoren for koronatiltak. I stedet foreslår de å kutte 100 millioner til bemanning i barnehagene, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap)

Publisert Sist oppdatert

– I forslaget til statsbudsjett er det satt av 100 millioner kroner mindre til bemanning i barnehagene. Det skjer i en tid der vi heller burde satse, og der mange barnehager sliter med å oppfylle bemannings- og pedagognormen fordi de ikke har penger til vikarer, sier Tvedt Solberg til Utdanningsnytt.

- Mathilde Tybring-Gjedde (H) viser til at det her er snakk om en overgangsordning og at det er uredelig av dere å kalle det et kutt. Hva har du å si til det?

- Gitt den økonomiske situasjonen kommunene er inne i nå, som følge av pandemien, så kunne regjeringen latt være å avvikle denne overgangsordningen nå. I stedet forsvinner 100 millioner og ansvaret for å sette av penger til bemanning og vikarer skyver over på kommunene, med et usikkert løfte om kompensasjon. Det holder ikke. Det er ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, mener han.

- Regjeringen har satt av to milliarder i frie midler til koronatiltak. Hjelper ikke det?

- Siden dette er frie midler finnes det selvsagt ingen garanti for at disse pengene kommer barnehagene til gode. Det gjør oss svært urolige, sier Tvedt Solberg.

Og særlig bedre ser det ikke ut på skolesektoren mener han.

– 9 av 10 skoler i Utdanningsforbundets undersøkelse gjort blant landets rektorer, svarer at de ikke har fått ekstra penger, og nesten like mange melder om økte utgifter. Når regjeringen ikke legger penger på bordet i statsbudsjettet blir konsekvensen massive koronakutt over hele landet, sier Aps utdanningspolitiske talsperson.

Han mener barn og unge er de store taperne etter et første blikk på statsbudsjettet.

- Hva med bemanning i skolesektoren?

- Vi er fortsatt bekymret for mangelen på kvalifiserte lærere. Regjeringen opprettholder kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen og vil fortsatt avskilte lærere som ikke fyller de nye kompetansekravene innen 2025. Det betyr at regjeringen styrer mot fortsatt høy mangel på kvalifiserte lærere, sier Ap-representanten.

Les de viktigste punktene for barnehage, skole og utdanning i budsjettet her.

Pengene må på bordet

– Det regjeringen gjør er å styre mot kraftige koronakutt i skoler og barnehager i høst og i 2021 når vi egentlig burde satse. Jeg er sjokkert over at regjeringen ikke har avklart dette med kompensasjon når ropene fra skolene og barnehagene er så kraftige.

– Nikolai Astrup (H) lover at regjeringen skal kompensere kommunene, men at han venter på KS-rapporten om kommuneøkonomien som kommer i oktober?

– Dette er tomme løfter fra regjeringen all den tid de ikke legger pengene på bordet. Kommuner tvinges til å planlegge for penger de har. Da er tomme løfter om hva som eventuelt skal komme lite verd. Det blir ikke slutt på koronakuttene i skoler og barnehager før regjeringen legger pengene på bordet, sier Tvedt Solberg og legger til:

– Regjeringen gir nå en dyster beskjed til alle landes skoler og barnehager, i en tid der ansatte er overarbeida, vikarbudsjettene er brukt opp og vi heller enn å kutte burde satse på utdanning.

- Regjeringen hadde et møte med hovedsammenslutningene for arbeidstakerorganisasjonene tirsdag denne uken. Har regjeringen vært for sent ute med å lytte til behovene for kompensasjon til kommunesektoren?

- Det er mulig. Etter min mening ligger regjeringen bak en stein, mens de skyver problemene foran seg.

Et planlagt kutt

- Det er noe uredelig av Torstein Tvedt Solberg å kritisere regjeringen for å bruke 100 millioner mindre til bemanning i barnehagene. Han er jo fullstendig klar over at dette var en midlertidig overgangsordning. Regjeringen vedtok og iverksatte overgangsordningen for å oppfylle bemanningsnormen og nå er det kun 10 kommuner igjen som ikke oppfyller den, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde til Utdanning.

- Men når det gjelder pedagognormen er regjeringen ikke i mål?

- Nei, der ligger vi nå på rundt 43 prosent og målet er 50 prosent, så her jobbes det videre. Vi ønsker flest mulig kvalifiserte barnehagelærere, sier hun.

- Hva med koronakompensasjonen, er den god nok?

- Regjeringen var tydelig på at kommunene skal bli kompensert på grunn av korona og det kommer en tilleggsinnstilling i november. Men jeg må minne Arbeiderpartiet om at regjeringen har bevilget 20 milliarder i koronakonpensasjon og nå bevilger vi 2 milliarder til i frie midler. Disse pengene går inn i rammen til fylkeskommuner og kommuner. Regjeringen vil ikke detaljstyre om kommunene skal bruke penger på skole, helse eller andre oppgaver. Men vi mener helse og skole er de viktigste oppgaven kommunesektoren har, så da forventer vi at barn og unges læring og oppvekst blir prioritert av kommunene, sier hun og legger til:

- Hvis Tvedt Solberg er misfornøyd med prioriteringene kommunene gjør, så må han snakke med sine lokalpolitikere. Vi kan også være uenige i lokale prioriteringer, som at Bodø kommune prioriterer skolemat framfor flere lærere. Men det har lokale politikere full anledning til å gjøre, sier hun.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS