Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup lover å dekke kommunenes ekstrautgifter til koronapandemien.

STATSBUDSJETTET 2021

Kommunene loves full koronaerstatning og mer å rutte med

Kommuner og fylker får 2 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen, som lover å dekke alle ekstrautgifter til koronapandemien.

– Det skal ikke være grunn til å kutte i tjenestene på grunn av korona, lover kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

– Alle nødvendige utgifter skal dekkes, enten det er i helsesektoren eller skolen, understreker han.

Men hvor stor regningen blir, vet han ennå ikke. Astrup varsler at det blir lagt fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet i november, slik regjeringen også gjorde i 2016, da det kom et stort antall asylsøkere til Norge på kort tid.

Astrup påpeker at det er satt ned en arbeidsgruppe sammen med kommunenes organisasjon KS som skal regne på hva de faktiske ekstrautgiftene er. Deres første rapport kommer i midten av oktober. Penger for å dekke kostnader for i år vil bli en del av endringene – nysalderingen – som gjøres mot slutten av året.

Men regjeringen setter av 1,9 milliarder kroner i 2021 for å erstatte tapte skatteinntekter som følge av koronakrisen. Det legges også opp til at fylkene får 1,25 milliarder kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten.

Det kommer på toppen av at kommunesektoren i vår fikk 20 milliarder kroner ekstra for å håndtere koronakrisen.

Les også: Regjeringen avviser at skoler må kutte på grunn av koronautgifter

Sparer på lavere lønn

Av de 2 milliardene i økte frie inntekter for neste år, skal 1,6 milliarder gå til kommunene og 0,4 milliarder gå til fylkeskommunene.

Da regjeringen la fram i kommuneproposisjonen i mai, ble veksten i de frie inntektene satt til mellom 2 og 2,4 milliarder kroner. Astrup forklarer reduksjonen med en «teknisk» justering av demografikostnader, som anslås å bli en halv milliard lavere nå enn det som ble lagt til grunn da.

Regjeringen har også endret regnestykket for hvor mye kommunene sparer på at lønns- og prisveksten blir lavere enn man tidligere har beregnet. Nå anslår regjeringen at kommunene sparer 8,2 milliarder kroner på dette, noe som 900 millioner kroner mindre enn anslaget i mai.

– KS vil nok mene at tallet er enda lavere. Jeg foreslår de spiller det inn i arbeidsgruppen, sier Astrup.

Psykisk helse og elferger

Av de økte frie inntektene på 2 milliarder ber regjeringen om at 100 millioner kroner går til psykisk helse for barn og unge og en like stor sum til lav- og nullutslippsferger og hurtigbåter.

– Det er ikke øremerket, men fra regjeringens side er det en intensjon at pengene skal brukes til disse formålene, understreker kommunalministeren.

Regjeringen foreslår også at det settes av 100 millioner kroner ekstra til habilitering og avlastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dette gis som rammetilskudd.

– Solid overskudd

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS har hevdet at koronakrisen har vist at kommuneøkonomien ikke var robust nok i utgangspunktet. Det er ikke Astrup helt enig i.

– Statistikken viser et annet bilde. Det har vært solid overskudd i kommunene i flere år. I fjor var det litt lavere enn tidligere, men samlet sett er sektoren tilført 35 milliarder kroner siden 2013, sier statsråden.

– At enkelte kommuner føler at de ikke har veldig god råd, er naturlig, men resultatene viser at det er har gått bra i kommunesektoren de siste årene, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS