Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen avviser at skoler må kutte på grunn av koronautgifter

Flere skoler sier de må kutte i vikarbruken og si opp lærere på grunn av ekstra utgifter knyttet til koronatiltakene. Ikke tilfelle, svarer regjeringen.

Flere skoler har heller ikke råd til å kjøpe inn nye skolebøker, skriver Klassekampen.

Det er spesielt utgifter til smittevernutstyr og ekstra bemanning for å hindre smittefare som belaster allerede stramme skolebudsjetter.

I Trondheim kommune har skolene fått beskjed om at ekstra utgifter til koronatiltak må dekkes over det ordinære budsjettet.

I Kristiansand er så langt fire lærerstillinger på to skoler blitt kuttet, mens i Stavanger er det varslet et kutt på 123 millioner kroner i skole- og barnehagesektoren.

Les også: Lærere i undersøkelse: Svært få skoler har fått ekstra ressurser til å håndtere koronakrisen

Bekymret

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er alvorlig bekymret for tiden framover og sier han er ekstra urolig for at sårbare elever nok en gang rammes.

Regjeringen har lovet at alle ekstra koronautgifter skal kompenseres, men i mange kommuner er merutgiftene ikke fullt dekket, ifølge Klassekampen.

Det avviser kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), som sier at regjeringen har vært tydelig på den skal kompensere for merutgifter og mindreinntekter kommunene rammes av som følge av pandemien.

– Det er ingen grunn til at skolene skal kutte i tilbudet som følge av koronautbruddet, sier Astrup til NTB.

Les også: Tillitsvalgte frykter ytterligere kutt etter korona-krisen

– Andre grunner

Han viser til at kommunene hittil er tilført 16,5 milliarder kroner som følge av koronautbruddet. I tillegg har kommunenes handlingsrom økt med 9 milliarder kroner som følge av lavere pris- og lønnsvekst.

Statsråden legger imidlertid til at mange kommuner har måttet kutte i budsjettene sine av andre grunner. Flere sliter med betydelig overforbruk, mens andre har bommet i anslagene på inntekter.

Noen kommuner som fra nyttår ble slått sammen, har også hatt en utfordring å samkjøre ny kommunestruktur samtidig som de har blitt rammet av pandemien.

– Vi ber kommunene ikke kutte i tilbudet til barn og unge som følge av korona, sier Astrup.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS