Silje Leistad Sagstuen er lærer ved Bispehaugen skole i Trondheim, men veien dit var lang. – Fineste skolen i byen, sier Sagstuen.
Silje Leistad Sagstuen er lærer ved Bispehaugen skole i Trondheim, men veien dit var lang. – Fineste skolen i byen, sier Sagstuen.

Fast ansettelse er hovedregelen

I løpet av ett år har Utdanningsforbundet flere saker der de bistår medlemmer som har gått i midlertidige stillinger.

Publisert Sist oppdatert

– Det er nok likevel mange saker som ikke kommer til oss sentralt, sier seksjonsleder for juridiske spørsmål i Utdanningsforbundet, Ruth Line Meyer Walle-Hansen.

– Det er antakelig mange som går lenge i vikariater, uten å henvende seg hit. Noen av dem får bistand lokalt eller i fylkeslagene.

Forbundet har ingen eksakte tall over antall henvendelser om denne problemstillingen.

Les denne! Da de andre lærerne fikk utdelt timeplaner, gikk allmennlærer Mirjam for å pakke sakene sine. For femte år på rad sto hun uten fast jobb.

Hovedregelen i arbeidmiljøloven er at det skal ansettes i faste stillinger. Det er gode grunner for dette: Fast ansettelse gir trygghet og er viktig for at arbeidstakerne skal ha forutsigbarhet og kunne planlegge livet sitt.

- Dersom det stadig er et stort vikarbehov, for eksempel i en kommune, vil det samsvare bedre med lovens hovedregel å øke grunnbemanningen, det vil si flere faste ansatte, fremfor stadig å benytte seg av kortvarig arbeidskraft, forklarer Walle-Hansen.

Skal drøftes med tillitsvalgte

Etter arbeidsmiljøloven skal dessuten arbeidsgiver minst én gang i året drøfte bruken av midlertidige ansettelser etter arbeidsmiljøloven med de tillitsvalgte.

– Vi er imidlertid ikke sikre på at det alltid skjer, sier Walle-Hansen.

Skal det ansettes midlertidig, kreves en hjemmel, dette er altså bare unntaksvis og på bestemte vilkår.

Arbeidsmiljøloven åpner for midlertidig tilsetting i nærmere bestemte situasjoner, som for eksempel ved vikariater for en annen eller der det er et rent midlertidig behov for arbeidskraft.

Er man ikke å anse som kvalifisert etter opplæringslovens bestemmelser med forskrifter, kan man ikke tilsettes fast som lærer. Etter opplæringsloven kan det ansettes midlertidig når det ikke finnes søkere med den lovbestemte kompetansen. Da åpnes det for midlertidig ansettelse i inntil ett år.

- Det er også adgang til å bli midlertidig tilsatt på vilkår om å fullføre utdanningen som kreves dersom det ikke finnes søkere med den lovbestemte kompetansen, forklarer Ruth Line Meyer Walle-Hansen.

Mener midlertidig ansatte «luftes»

Selv om en har hatt et vikariat og stillingen en går i blir utlyst, har en ikke nødvendigvis fortrinnsrett til stillingen. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om fortrinnsrett på visse vilkår for midlertidig ansatte, men dette gjelder ikke dem som har vikariert for andre.

– Har dere eksempler på at lærere som er midlertidig ansatt, «luftes» for at arbeidsgiver ikke skal måtte ansette dem i faste stillinger?

– Ja. Det innebærer at det gjøres et opphør i de midlertidige avtalene slik at den ansatte ikke kan vise til lang, sammenhengende tilsetting som grunnlag for å kreve fast ansettelse, selv om de er kvalifisert for stillingene. En slik unngåelse av reglene er ulovlig, men kan være vanskelig å bevise, sier Walle-Hansen.B

Powered by Labrador CMS