Ti prosent av lærerne i grunnskolen går i midlertidige stillinger.

De med høyest utdanning bruker lengst tid på å få fast jobb

– I snitt bruker en med høy utdanning som går i en midlertidig stilling 1,5 år mer på å få seg fast jobb enn en med lavere utdanning, forteller Mirjam Sorge Folkvord.

Publisert

I 2015 skrev Mirjam Sorge Folkvord en masteroppgave med fokus på hvor lang tid de med ulike utdanningslengder brukte på å få seg jobb. Hun avla oppgaven ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og var hospitant ved forskningsinstituttet Fafo mens hun arbeidet med oppgaven.

– De med lengst utdanning går vesentlig lenger i midlertidige stillinger enn de med lavere utdanning. I snitt bruker en med høy utdanning som går i en midlertidig stilling 1,5 år lengre tid på å få seg fast jobb enn en med lavere utdanning, forteller Mirjam Sorge Folkvord.

Hun analyserte data fra Arbeidskraftundersøkelsen i perioden 2006 til 2014. Der undersøker man hvert kvartal om lag 20 000 arbeidstakere sine ansettelsesforhold ved å ta kontakt dem. De samme personene blir kontaktet i en toårsperiode.

– Høyt utdannede er den eneste gruppen som konsekvent skiller seg negativt ut. Det tyder på at denne gruppen bruker lengre tid å gå fra midlertidig til fast jobb enn andre grupper med ingen eller lavere utdanning, forteller Folkvord.

Etter 1,5 år hadde de med bachelor eller høyere utdanning fått seg jobb. Men en andel på 20 prosent av de med midlertidig jobb var fortsatt ikke i fast jobb etter to år.

– Det kan virke som de som har tatt en høyere utdanning er villig til å gå lengre i midlertidige stillinger for å få jobbe med noe som er relevant i forhold til det de er utdannet til, sier Folkvord.

Hun har ikke i sitt datamateriale adgang til å se på bare dem med pedagogisk utdanning. Men noen lærere blir gående i mange år før de får fast jobb.

– Men jeg ser at det er mest midlertidighet i offentlig sektor, og da i typiske velferdsyrker som undervisning og helse, sier Folkvord, som i dag jobber hos YS.

Powered by Labrador CMS