Nå får Norge 55 språkkommuner

Laget med språkkommuner dobles fra 27 til 55 kommuner.

Mange elever sliter med grunnleggende lese- og skriveferdigheter. På nasjonale prøver i lesing høsten 2016 var 23 prosent av jentene og hele 28 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået. Derfor har regjeringen satt i gang en stor satsing på tidlig innsats, og Språkløyper er del av dette.

– Språk er viktig for barns lek, vennskap og læring i barnehagen, og det er avgjørende for elevers faglige og sosiale utvikling på skolen. Derfor er det flott at så mange barnehagelærere og lærere engasjerer seg i kommunene. Det gir mange spennende satsinger over hele landet, sier Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en systematisk og helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Også i år er det satt av om lag 30 millioner kroner til satsingen med språkkommuner.

30 millioner kroner er satt av til utvidelsen av språkkommuner i 2017. Det samme beløpet ble satt av til oppstart av satsingen i 2016.

Språkkommunene får tilskudd som går til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 

 

Her er Norges nye språkkommuner:

Finnmark

 •   Kvalsund
 •   Båtsfjord

Troms

 •   Harstad

Nordland

 •   Herøy
 •   Alstahaug
 •   Brønnøysund

Nord-Trøndelag

 •   Frosta

Sør-Trøndelag

 •   Ørland

Oppland

 •   Nordre Land
 •   Sør-Aurdal

Telemark

 •   Kviteseid

Vestfold

 •   Svelvik

Møre og Romsdal

 •   Midsund

Sogn og Fjordane

 •   Luster
 •   Bremanger
 •   Vågsøy
 •   Selje                        
 •   Eid                      
 •   Gloppen
 •   Hornindal
 •   Stryn

Hordaland

 •   Stord
 •   Fjell
 •   Lindås
 •   Bømlo

Rogaland

 •   Strand

Aust-Agder

 •   Kvinesdal

Østfold

 •   Råde
Powered by Labrador CMS